Lid worden

Wil je de werking van IVN De Maasdorpen steunen of deelnemen aan een van de werkgroepen, word dan lid van de vereniging.

Lidmaatschap
Als lid van IVN De Maasdorpen kun je deelnemen aan de werkgroepen en heb je stemrecht in de algemene ledenvergadering. Bovendien ontvang je zes maal per jaar het ledenblad De Kwekker. Daarnaast word je ingeschreven bij het landelijk IVN zodat je 4 x per jaar het IVN-magazine Mens en Natuur ontvangt. Als je lid bent, kun je jouw partner/huisgenoot ook als lid aanmelden met een aanzienlijke korting op de contributie.

Organisaties (scholen en verenigingen) kunnen ook lid worden. Slechts één persoon binnen de organisatie krijgt de mogelijkheid als een persoonlijk lid deel te nemen aan de activiteiten van IVN De Maasdorpen.

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt steeds stilzwijgend verlengd, tenzij je dit vier weken vóór het einde van het jaar opzegt.

Contributie
De jaarcontributie voor 2020 bedraagt € 24,00 voor een normaal lidmaatschap.
Huisgenoten kunnen lid van de IVN-afdeling De Maasdorpen worden voor
€ 7,50. Zij worden niet als landelijk IVN-lid geregistreerd.

Het is ook mogelijk donateur te worden voor een minimum van € 20,00. Je wordt dan niet ingeschreven als landelijk lid en ontvangt dan het IVN-magazine Mens en Natuur niet.

Voor de betaling vraagt de penningmeester je een volmacht voor een automatische incasso.
De bankrekening is:

NL68 RABO 0117 7296 71 Rabobank Maashorst
t.n.v. IVN "De Maasdorpen"

De Natuurgids
De Natuurgids is een tijdschrift voor natuur, milieu en heem in Limburg en verschijnt 8 x per jaar. Als lid kun je via de vereniging een voordeelabonnement nemen. Je betaalt dan € 15,50 i.p.v. € 18,50.

Aanmelden
Je kunt jezelf als lid van IVN De Maasdorpen aanmelden:

Aanmeldformulier

Vlinder, Lid worden,