Cursus Landschapsgids Regio Maasdal 2018-2019

Cursus Landschapsgids
                        Regio Maasdal 2018-2019

De afdelingen IVN De Maasdorpen en Geijsteren-Venray organiseren voor IVN Regio Maasdal in 2018-2019 opnieuw de cursus Landschapsgids Maasdal voor IVN’ers en niet-IVN’ers met interesse voor het landschap (natuur en cultuur).

Het doel van de cursus is mensen op te leiden tot landschapsgidsen die zelfstandig een landschapsexcursie kunnen ontwerpen, uitzetten en begeleiden. De cursus is specifiek gericht op het gebied in het Maasdal tussen Venlo-Nijmegen en Peel-Duitse grens. Hij biedt een brede basiskennis van o.a. geologie, vegetaties, cultuurhistorie en landschapsinrichting. Tevens wordt uitgebreid aandacht gegeven aan technieken om een groep door een landschap te gidsen en om kennis en inzicht over te dragen (het feitelijke gidsen).

De volgende docenten hebben hun medewerking toegezegd: Hans de Jong, geoloog; Harry van Enckevort, stadsarcheoloog; Leo Verhart, archeoloog; Paul Oostendorp, bioloog; Benoît Locht, landschapsecoloog; Piet Hoebers, bioloog; Ad Havermans, fysisch geograaf; An Herremans, landschapsarchitect; Marius Grutters, Stichting Limburgs Landschap.

Er staan o.a. de volgende excursies ingepland: natuurgebied De Vilt, Ooyen-Wanssum, Mookerhei, Groeningse Bergen, Griendtsveen, Bronlaak, Museum Cuyk en Lottum e.o.

De lessen zijn gepland op de volgende zaterdagen: 13 oktober, 27 oktober, 10 november, 2 maart (ochtend), 16 maart, 6 april, 27 april, 11 mei en 8 juni en de volgende donderdagavonden 29 november, 17 januari, 7 februari en 21 februari. De cursus sluit op de laatste dag af met een presentatie van de ommetjes en de uitreiking van het cursuscertificaat.
De cursusprijs bedraagt € 160,-. Hiervoor ontvangt de cursist naast lessen ook koffie/thee, een cursusmap en het speciaal voor deze cursus geschreven boek Landschappen in het Maasdal

Meer informatie over de inhoud van de cursus en de invulling van de cursusdagen kan men verkrijgen bij Cora Oostendorp.

Aanmelden vóór 1 oktober 2018: coraoostendorp@gmail.com
Het maximum aantal deelnemers is 24. De cursus gaat door bij 15 deelnemers.

Kennismakingsavond donderdag 4 oktober in ’t Zoemhukske, Kasteellaan3, 5961 BW Horst, 19.30 uur.