De Maasdorpen
Bloemen & Planten
Op
zondag18jun201710:00

Wandeling Boshuizerbergen

Wandeling in de Boshuizerbergen onder leiding van de plantenwerkgroep

Natuurgebied Boshuizerbergen ligt ten noordoosten van Venray, tussen de spoorlijn Venlo-Nijmegen en Landgoed Geysteren. Het gebied bestaat voornamelijk uit naaldbos met een fraaie kern van jeneverbesstruweel en enkele ingesloten stuifzandhoeken.

In 1931 dreigde de Boshuizerbergen geheel ontgonnen te worden. Het redden van dit unieke landschap was één van de aanleidingen voor de oprichting van Stichting het Limburgs Landschap.Boshuizerbergen

Gaande van zuidwest naar noordoost verandert het gebied. In het zuidwesten ligt, direct naast de spoorlijn en omringd door dennenbos het jeneverbesstruweel, het grootste in Zuid-Nederland. De oudste Jeneverbessen zijn 115 jaar oud. Het is verheugend dat naast oude Jeneverbessen ook recent gekiemde exemplaren staan; verjonging van Jeneverbessen verloopt namelijk vaak moeizaam.

De stuifzandrestanten hebben een karakteristieke vegetatie van Buntgras, Zandzegge, Heidespurrie, Ruig haarmos, Grijs kronkelsteeltje en vele soorten korstmossen.

De percelen Grove dennen (bestaande uit vliegdennen) hebben een schrale vegetatie, voornamelijk bestaande uit Smalle en Brede stekelvaren.

Het beheer is momenteel erop gericht geleidelijk tot een gevarieerder bos te komen, een proces dat vele tientallen jaren in beslag zal nemen. Aan de  noordoostzijde van het gebied zijn de resultaten al te zien, naaldhout maakt hier plaats voor berken. We zullen dus een heleboel interessante zaken zien.

Behalve de beroemde Jeneverbessen is er nog veel meer te zien aan flora.

carpoolen
vertrek wandeling

Algemene informatie

zondag 18 juni 2017 - 10:00
Locatie: 
P-plaats Maasheseweg
Maasheseweg
Venray
Nederland
Extra Informatie: 

Carpoolen: vertrek 9:30 uur P-plaats Venrayseweg-Kasteellaan in Horst
Vertrek wandeling: P-plaats bij bord Limburgs Landschap, net over spoor tegenover afslag Smakt en Holthees aan Maasheseweg, Venray

Contactpersoon: 
Google Maps image