De Maasdorpen
Vogels
Op
woensdag27sep201720:00

Vogeltrek

Lezing Vogeltrek door Gerard Compiet

Gratis lezing over Vogeltrek door Gerard Compier.

Het is al weer herfst. Veel vogels verlaten dan hun broedgebieden en beginnen aan de grote trek. Het doel van hun bestemming is vaak West en Zuidwest-Europa, maar in sommige gevallen ook Afrika. Tijdens de vogeltrek verdwijnt een groot deel van de Nederlandse vogels, daarnaast is er boven ons land een massale doortrek  van vogels uit Scandinavië en Oost-Europa.

De vogeltrek is een boeiend schouwspel, waaraan IVN De Maasdorpen dit jaar extra aandacht wil besteden met deze lezing.

Daarin zal gastspreker Gerard Compiet, natuurkenner en –fotograaf, onder meer aandacht besteden aan onderwerpen als:

· hoe bereiden vogels zich voor?
· hoe lopen de trekroutes?
·
hoe oriënteren vogels zich?
·
welke gevaren komen ze tegen?

· waarom is er dag- en nachttrek?
·
wat is de invloed van de klimaatverandering op de vogeltrek?

· welke wintergasten kunnen we ver wachten?

Verder zullen vooral vogelsoorten onder de loep genomen worden, die tot de belangrijkste doortrekkers in ons land behoren. Bovendien worden tips gegeven over hoe je vogeltrek het best kunt waarnemen en waarop je moet letten als je overtrekkende vogels op naam wilt brengen.

Algemene informatie

woensdag 27 september 2017 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
't Zoemhukske
Kasteellaan 3
5961 BW Horst aan de Maas
Nederland
Contactpersoon: 
Google Maps image