De Maasdorpen
Natuur in de Buurt
Op
zondag27jan201910:00

Vierjaargetijdenwandeling

't Ham Winterwandeling

Natuurgebied ’t Ham is van oudsher een gebied met een gevarieerd landschap. Het natte dal van de Groote Molenbeek wordt aan beide zijden omgeven door hogere stuifzandgronden.
De Groote Molenbeek is tussen 1935 en 1960 gekanaliseerd om de afwatering van stroomopwaarts gelegen gebieden te verbeteren. Dit bleek echter geen oplossing. Doordat het water sneller afgevoerd werd, ontstond er watertekort voor de omliggende akkers. Daarom is de beek vanaf eind vorige eeuw grotendeels weer in de oude staat terug gebracht. Het natte beekdal heeft zijn oorspronkelijke uitstraling weer terug gekregen. En daarmee is ook de soortenrijkdom aan planten en insecten weer enorm toegenomen.
In 2019 willen we iedereen graag laten ervaren welke invloed de wisseling van de seizoenen heeft op het uiterlijk van dit gebied.
In de winter is alles nog in diepe rust. De bomen zijn kaal, veel insecten overwinteren als eitje of pop, vogels houden zich stil, en andere dieren zitten in de energie besparende wintermodus.
Toch is juist dan een wandeling door ’t Ham bijzonder. Het landschap toont zich dan in zijn naakte schoonheid.
Alle reden dus om je warm aan te kleden en met ons door ’t Ham te gaan wandelen. Omdat het met name in het beekdal erg nat kan zijn is hoog waterdicht schoeisel aanbevolen.

Kaartje

Groote Molenbeek

Algemene informatie

zondag 27 januari 2019 - 10:00 tot 12:00
Locatie: 
't Ham
P-plaats op de hoek Dijkerheideweg en de Reulsweg
Horst aan de Maas
Nederland
Contactpersoon: 
Frans Janssen, 0648636612
Google Maps image