De Maasdorpen
Landschap
Op
zaterdag02nov201909:00

Natuurwerkdag

Samen werken aan het onderhoud van natuurgebieden

NatuurwerkdagOp zaterdag 2 november wordt door heel Nederland de grootste en gezelligste vrijwilligersactie in het groen georganiseerd! Vrijwilligers geven het landschap dan een onderhoudsbeurt.

De natuurwerkdag is voor iedereen: zowel jong en oud!

Locatie: Pastoorswei Schuitwaterreservaat  In samenwerking met: Staatsbosbeheer, VNeL IVN de Maasdorpen en de Peelrunners.
Doel: ruimte voor heide en instandhouding van zeldzame flora en fauna en een verbindingszone creëren tussen heidegebieden.
Bijeenkomst: 9.30 uur, parkeerplaats Horsterdijk (P) of in de berm locatie zelf. Werkzaamheden: met de hakken en handzagen grotere opslag verwijderen. Kleine boompjes uittrekken. Takken op rillen stapelen.
We werken van 9.30 uur-12.30 uu

Beschrijving gebied
De Pastoorswei is een zeer afwisselend natuurgebied. Het is een mozaïek van droge en natte heide, enkele vennen, heischraalgraslanden, stuifduinrelictenen kleine percelen met loof‐ en naaldbos. Wat betreft de flora en fauna is het gebied zeer waardevol. Vele zeldzame soorten paddenstoelen, heide‐ en ven‐planten komen in het gebied voor. Ook de fauna met onder andere Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Roodborsttapuit, Das ‐ en zijn burchten ‐, Heikikker en Levendbarende hagedis en verschillende zeldzame insectensoorten (o.a. Blauwvleugelsprinkaan, Veldkrekel, Kleine ijs‐vogelvlinder, Bruin blauwtje), is goed vertegenwoordigd. Zeer bijzonder is dat de Pastoorswei één van de weinige gebieden in Nederland is, waar de bedreigde Bruine eikenpage wordt aangetroffen. Een probleem voor een groot aantal van de hiervoor genoemde zeldzame en bedreigde soorten vormt het plaatselijk dichtgroeien van de heide en het heischraalgrasland door opslag van berk en grove den. Het is van belang dat de verschillende heidegebieden met elkaar in verbinding staan. Met de natuurwerkdag proberen we onder andere een corridor te realiseren tussen een aantal heideterreinen. In de pauze wordt voor koffie, fris en iets lekkers gezorgd. Voor de overige activiteiten van de VNeL‐werkgroep zie de agenda op de achterpagina Kwekker of neem contact op met de coördinatoren. Tot ziens op de natuurwerkdag!

Namens de VNeL,
Ton Wismans en Bart

 

Kijk ook op www.natuurwerkdag.nl.  

 

Algemene informatie

zaterdag 2 november 2019 - 09:30 tot 12:30