De Maasdorpen
Overig
Op
zaterdag04nov201709:30

Natuurwerkdag

Natuurwerkdag VNeL

In samenwerking met Staatsbosbeheer en de Peelrunners, organiseert IVN De Maasdorpen de landelijke natuurwerkdag in het Schuitwater-Pastoorswei. Bijeenkomst op de parkeerplaats aan de Horsterdijk om 09.15 uur.

Op de eerste zaterdag van november vindt al sinds jaar en dag de landelijke natuurwerkdag plaats. Is de afgelopen jaren vooral de Schaakse heide onder handen genomen, dit jaar vinden de activiteiten plaats in het begrazingsgebied de Pastoorswei in het Schuitwaterreservaat.
De Pastoorswei is een zeer afwisselend natuurgebied met droge en natte heide, enkele vennen, heischraalgraslanden, overblijfselen van stuifduinen en kleine percelen met loof- en naaldbos. Wat betreft de flora en fauna is het gebied zeer waardevol. Behalve zeldzame paddenstoelen, heide- en venplanten zijn er onder andere Nachtzwaluw, Boomleeuwerik en Roodborsttapuit te zien. Ook dassenburchten en verschillende zeldzame insectensoorten zoals de Veldkrekel zijn er te vinden. Het dichtgroeien van de heide en het schraalgrasland ten gevolge van  de opslag van berk en grove den vormt een probleem voor de vele  zeldzame en bedreigde soorten. De natuurwerkdag is bij uitstek de gelegenheid om daar wat aan te doen: hakken en zagen, boompjes uittrekken, takken opstapelen enzovoort.

Het benodigde gereedschap is ter plekke voorhanden.
In de pauze is er koffie, fris en iets lekkers.

Aansluitend aan de werkzaamheden en bij gunstig weer is voor de deelnemers (jong en oud) aan de natuurwerkdag een korte paddenstoelenexcursie van ongeveer een uur in het werkgebied.

U bent zeer welkom op zaterdag 4 november.

Natuurwerkdag

Algemene informatie

zaterdag 4 november 2017 - 09:30 tot 13:00
Locatie: 
Horsterdijk
Broekhuizen
Nederland
Google Maps image