De Maasdorpen
Natuur in de Buurt
Op
zondag26mei201911:45

Meiwandeling Schuitwater

Toplocatie wat natuur betreft in Noord‐Limburg

‘In mei leggen alle vogels een ei.’ luidt een oud Nederlands gezegde. Misschien wel iets te simpel in deze tijd van klimaatopwarming, maar nog altijd is mei de maand van het nieuwe leven. De bomen staan er fris bij in hun heldere voorjaarspak, de bermen zijn versierd met het heerlijke Fluitenkruid en de vogels zingen dat het een lieve lust is. Dit is hét moment om het Schuitwater in te trekken. 

Voor wie het Schuitwater nog niet kent, Andy Liebrand, boswachter bij Staatsbosbeheer, noemt het de ‘toplocatie wat natuur betreft in Noord-Limburg’. De charme van het gebied ligt onder andere in de variatie die het biedt. Het Schuitwater is gesitueerd rond een oude Maasgeul. De oude geul bevat open water, moerassige stukken, een plukje riet, moerasbos en vochtige graslanden. Hogerop liggen zandgronden bedekt met bossen, heidevelden, heidevennen en hier en daar nog een akkertje.

Door de oude geul stroomde vroeger de Maas, maar toen deze minder water ging voeren, raakte de geul geïsoleerd. In en aan het stilstaand water vestigden zich moerasplanten, op de bodem vormde zich laagveen. De geul groeide geleidelijk dicht. In de 18e eeuw is het veen gewonnen om als brandstof te dienen. Zo is opnieuw open water ontstaan. Hierdoor vind je zeer natte moerasgebieden en broekbossen vlak naast kurkdroge heide. Het gebied is door deze verscheidenheid aan biotopen rijk aan bijzondere planten, paddenstoelen, insecten en vogels. In ieder seizoen is er volop te genieten.

Algemene informatie

zondag 26 mei 2019 - 10:00 tot 12:00
Locatie: 
P-plaats Theetuin de Roode Vennen
Horsterweg 20
5872 CD Broekhuizen
Nederland
Contactpersoon: 
Peter Hammer 077 3735037
Google Maps image