IVN de Maasdorpen
Landschap
Op
woensdag11mei202220:00

Maaspark Ooijen Wanssum - lezing

In een power-point-presentatie door Piet Hoebers zullen de belangrijkste onderdelen van het prestigieuze project Maaspark Ooijen Wanssum nader toegelicht worden.

Na de overstromingen van de Maas in 1993 en 1995 zijn er plannen gemaakt om dergelijke grote overstromingen voortaan te voorkomen. Vier jaar geleden - in november 2017 - werd begonnen met de werkzaamheden. Uitgangspunt is om de rivier meer “ruimte in de breedte” te geven. Voor dit
doel was ook het gebied tussen Ooijen en Wanssum zeer geschikt omdat er tussen beide plaatsen in het landschap een langgerekte laagte aanwezig is.

Deze laagte is een restant van een oude Maasloop. Tot de Romeinse Tijd vertakte de Maas zich bij Ooijen in twee stroombeddingen die bij Wanssum weer bij elkaar kwamen. Later is de westelijke tak door aanslibbing en verlanding buiten gebruik geraakt en heeft de waterafvoer zich helemaal naar de oostelijk tak verlegd. Door de drooggevallen westelijke tak – de Oude Maasarm genoemd – uit te diepen, kan bij extreme hoge waterstand enorm veel water in deze 10 km lange slenk worden opgevangen. Volgens de berekeningen zouden de graafwerkzaamheden er in moeten resulteren dat -
bij eenzelfde waterafvoer als in de jaren ’90 van de vorige eeuw – het hoogwaterpeil bij Ooijen 37 cm lager zou uitkomen. Afgelopen juli is in de praktijk gebleken dat deze aanname bleek te kloppen.

De waterkundige ingrepen worden gecombineerd met het ontwikkelen van een groot natuurgebied, Maaspark Ooijen-Wanssum geheten. In dit Maaspark kan de natuur zijn vrije gang gaan. Om het gebied open te houden worden er grote grazers ingezet. Voor de realisatie van dit omvangrijk project
moesten onder meer miljoenen m 3 grond worden verplaatst, dijken worden aangelegd, broekbossen worden gerooid, bruggen worden gebouwd en woningen worden gesloopt.

Op zondag 22 mei is er een wandeling van ongeveer 5 km in het gebied onder begeleiding van IVN gidsen.

Algemene informatie

woensdag 11 mei 2022 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
Zoemhukske
Kasteellaan 3
5961 BW Horst
Nederland
Google Maps image