De Maasdorpen
Natuur in de Buurt
Op
zondag17nov201910:00

Maandwandeling november

Elsbeemden

Om van de natuur te genieten hoef je echt niet ver van huis te gaan. Neem de Elsbeemden net ten zuiden van Sevenum (het woord 'beemd' betekent nat hooiland in gezamenlijk gebruik). Je vindt het gebied vlak aan de A67 ter rechterzijde van de Maasbreeseweg vanuit Sevenum.
Het gebied is 65 ha groot en vormt een onderdeel van het Staatsbosbeheerproject Molenbeekdal. Door het gebied stromen twee beken. Vanuit het westen komt de Groote Molenbeek die een aantal jaren geleden weer meanderend en ondieper maar breder is gemaakt. Vanuit het zuiden komt de Elsbeek die in de Grote Molenbeek uitmondt.
In vroegere tijden is hier op grote schaal ijzeroer gedolven. Door de ingrepen in de beken is het hele gebied natter geworden. De begroeiing bestaat voor een groot deel uit broekbossen en natte graslanden. Veel planten voelen zich goed thuis in deze natte omgeving, zoals Zwarte Els, Pluimzegge, Waterviolier, Holpijp enzovoort. Er zijn ook enkele stukken weiland afgegraven waardoor een plasdrasgebied is ontstaan. Bovendien liggen er tien poelen. Dit alles zorgt voor een grote rijkdom aan flora en fauna. Door de vogelwerkgroep ’t Hökske zijn de broedvogels geïnventariseerd en zijn 67 soorten vogels geteld. Naast de meer gangbare soorten registreerde de werkgroep per jaar gemiddeld 3 paar Nachtegalen, meerdere Roodborsttapuiten, IJsvogels, Blauwborsten, Waterrallen, Kleine Karekieten en Bosrietzangers. Wat gaan we ditmaal  horen en zien?
De wandeling voert vanaf de parkeerplaats door de Elsbeemden en verder langs de Groote Molenbeek, we passeren de Elsbeek en de Kattenstaartsebeek. De tocht gaat deels over verharde en deels onverharde paden. Daarom is het aanbevolen om goede wandelschoenen te dragen. Een wandeling met een bijzonder karakter!

Meer info Elsbeemden

Algemene informatie

zondag 17 november 2019 - 10:00 tot 12:30
Locatie: 
Parkeerplaats Elsbeemden schuin tegenover
Maasbreeseweg 117
Sevenum
Nederland
Contactpersoon: 
Ton Wismans, 06 28668032
Google Maps image