De Maasdorpen
Natuur in de Buurt
Op
zondag16jun201910:00

Maandwandeling Juni

Heesbeemden

Deze maand gaan we op ontdekking in het gebied noordwestelijk van Sevenum. We volgen het spoor
van de Blakterbeek en dwalen door een bijzonder landschap dat in Nederland weinig meer voorkomt: smalle beekjes, natte oevers, kleine weilandjes, houtwallen, heel veel knotwilgen en een ondoordringbaar moerasbos. We wanen ons terug in de tijd van voor de ruilverkavelingen en de rationalisering van het landbouw-areaal. Vogels begeleiden ons met hun voorjaarszang en wie weet, zien we nog net een ree wegglippen tussen de bomen of struiken.

De beek die als leidraad door het gebied kronkelt is de Blakterbeek. Blak of blakt is een oud woord voor open water. De Blakterbeek loopt nu voornamelijk door agrarisch gebied. Binnen het stroomgebied liggen de plaatsen Kronenberg en Sevenum. De bovenloop van de Blakterbeek wordt gevormd door twee kleinere waterlopen: de Schorfvenloop en de Driefkuilenloop. Het Schorfven en de Driefkuilen waren vóór de grote ontginningen in de eerste helft van de 20ste eeuw oude heidevennen die door de beken werden ontwaterd. Ten noordoosten van Kronenberg komen beide lopen samen in de Blakterbeek. De Blakterbeek stroomt dan langs de zuidkant van de Heesbeemden, draait naar het zuiden om dan weer in oostelijke richting net ten noorden van Sevenum in de Groote Molenbeek uit te monden. Na 2005 zijn de waterlopen door Waterschap Peel en Maasvallei op de schop genomen om het natuurlijke karakter ervan weer zo goed mogelijk te herstellen.

We beginnen aan het Blakterbeekpark, wandelen door het landschapspark De Haagens, lopen door de Heesbeemden en keren via het Sevenumse veld weer terug naar onze startplaats.

Wandeling Heesbeemden

 Foto's: Peter Hammer

Algemene informatie

zondag 16 juni 2019 - 10:00 tot 12:00
Locatie: 
Het Vongdere
Sevenum
Nederland
Contactpersoon: 
Peter Hammer 077 3735037
Google Maps image