De Maasdorpen
Water
Op
woensdag30jan201920:00

Klimaatverandering en waterbeheer

Lezing door Jacques Peerboom, Waterschap Limburg

KlimaatveranderingHet zal niemand ontgaan zijn dat de voorbije zomer in verschillende opzichten uitzonderlijk was: heel erg warm en droog. Is dit een voorbode van wat ons te wachten staat?
Ons klimaat gaat veranderen, en volgens de nieuwste inzichten ìs het klimaat de laatste 10 jaar al behoorlijk veranderd. Afhankelijk van welke maatregelen er komende decennia nog genomen zullen worden rond de CO2-uitstoot, zal deze eeuw de temperatuur wereldwijd 1 à 2 graden stijgen. Hierdoor gaat het weer ook in Nederland veranderen: zomers worden droger, winters worden natter en heftige buien worden nog heftiger.
Deze ontwikkeling kan niet zonder gevolgen blijven voor de waterhuishouding en daarmee voor het waterbeheer. Verschillende overheden (waaronder waterschappen en Rijkswaterstaat) zijn daar al langere tijd mee bezig: dijken worden verhoogd, rivieren verruimd, rioleringssystemen aangepakt, klimaatbuffers aangelegd enz. Al deze maatregelen kunnen de klimaatverandering natuurlijk niet tegengaan, maar ze proberen vooral de gevolgen ervan te ondervangen.
Jacques Peerboom, senior-hydroloog bij Waterschap Limburg, vertelt over wat de klimaatverandering volgens de huidige inzichten inhoudt, welk effect dat heeft op de waterhuishouding en hoe we daar in het waterbeheer in Limburg en Nederland mee omgaan.

gletsjer, Frans Josef, Nieuw Zeeland

Algemene informatie

woensdag 30 januari 2019 - 20:00 tot 22:00
Locatie: 
't Zoemhukske
Kasteellaan 3
5961 Horst
Nederland
Contactpersoon: 
Peter Hammer, 077 3735037
Google Maps image