De Maasdorpen
Landschap
Op
zondag14nov202110:00

IVN Wandeling Maaspark Ooijen-Wanssum

Wandeling Hoogwatergeul Ooijen

In de Kwekker van juli 2021 schreef Cora Oostendorp al over het Maaspark Ooijen-Wanssum. Een gebied dat werd ingericht om ruimte te geven aan de Maas, voor beveiliging tegen hoog water. In de ontwikkeling en uitvoering van dit project werd deze beveiliging gecombineerd met het vergroten van de leefbaarheid in het gebied, het bieden van economische ruimte en de mogelijkheid voor ontwikkeling van nieuwe natuur.

In 2006 werd gestart met een eerste verkenning en van 2012 tot 2016 werden de plannen op papier uitgewerkt. Eind 2017 startte de werkzaamheden die in driejaar tijd, eind 2020 werden afgerond. Al snel daarna, begin februari kregen we te maken met hoog water. En ja, de “ nieuwe” hoogwatergeulen in Ooijen stroomden mee met de Maas. Het werkte!

Onlangs, bij de grote hoeveelheden neerslag in Zuid-Limburg op 15 en 16 juli, was er een volgende extra grote test. Door de neerslag van 150-200 mm overstroomden de riviertjes zoals de Geul en Gulp en steeg de Maas naar recordwaarden met een afvoer van ruim 3000 kubieke meter water per seconde. Heel wat meer water dan tijdens de watersnoodramp bij de overstroming van de Maas in 1993 en 1995. Alle uitgevoerde projectmaatregelen samen zorgden voor een waterstandsdaling van 30-35 cm. Men verwachtte dat deze situatie zich eens in de 10 jaar zou voordoen. Maar met de huidige, sterk en snel wijzigende weersomstandigheden kunnen we steeds minder afgaan op statistische gegevens …
Het totale natuurgebied langs de Maas tussen Broekhuizen en Wanssum is 550 ha groot. Eerdere wandelingen van het IVN maakten we in ’t Sohr, dat ook deel uitmaakt van dit gebied.

Deze IVN-wandeling van 5 à 6 km gaat door de Hoogwatergeul, een deelgebied van het Maaspark Ooijen. Dit deelgebied ligt in een binnenbocht van de Maas, waar bij hoogwater een deel van het maaswater de kortste weg zal kiezen. Het oorspronkelijke geulenpatroon is hier 2 tot 3 meter extra verlaagd waarvoor 1,5 -2 miljoen kubieke meter grond is afgevoerd, waarmee weer andere gedeeltes in het Maaspark werden verhoogd.
Bij een reguliere waterstand van de Maas kunnen we via vlonderpaden en stapstenen door het gebied verkennen. Maar zoals eerder beschreven: ‘ regulier’ is niet het oude ‘normaal’ en nu is nog niet precies aan te geven hoe hoog het Maaswater tijdens de geplande wandeling op 14 november a.s. zal staan en hoe drassig het gebied dan is. Laarzen of hoge wandelschoenen bij voorbaat aanbevolen.
In het natuurgebied is niets aangeplant. Planten en dieren zullen er vanzelf komen. Zaden die al in de grond zitten, via maaisel uit omringende natuurgebied of met de wind, door vogels of maaswater worden aangevoerd, zullen zich gaan ontwikkelen. Een gevarieerde plantenrijkdom zal zich in dit relatief kale landschap gaan ontwikkelen. Voorheen hadden we hier te maken met akkerbouw – en weidegrond, maar nu is de bovenste laag bemeste grond afgegraven en kunnen hier vele planten die van oorsprong langs de Maas op de voedselarme gronden voorkwamen, opnieuw gaan groeien en bloeien. En daarmee vele insecten, vogels en andere dieren aantrekken die ook bijdragen aan de toenemende biodiversiteit. Over twee jaar kennen we het gebied niet meer terug. Maar voordat het zover is gaan we op zoek naar de eerste pioniersflora en -fauna.
Vooraf al een kijkje nemen in het gebied? Klik door op de QR-scanner:          code Ooijen-Wanssum 

 

 

 

 

Ooijen Wanssum

Algemene informatie

zondag 14 november 2021 - 10:00 tot 12:00
Locatie: 
Parkeerplaats Landhoofd Kweibrug
Ooijenseweg/Blitterwijckseweg
nabij Kasteel Ooijen
Nederland
Google Maps image