De Maasdorpen
Landschap
Op
dinsdag23jan201819:30

Hoogveenherstel

Hoogveenherstel in de Pelen

Lezing Mirjam Wouters van Staatsbosbeheer
Informatie: Peter Hammer, tel. 077 3735037


Eens maakten de Groote Peel, de Deurnsche Peel en de Mariapeel deel uit van een enorm hoogveengebied in Oost-Brabant dat zich uitstrekte van Weert tot bij Oss. Dit gebied heeft zich gedurende de laatste 10.000 jaar gevormd. Door de industriële turfwinning en ontginning in de tweede helft van de 19e en eerste helft van de 20e eeuw is de mens er in geslaagd dit millennia oude landschap in amper 100 jaar vrijwel volledig te vernietigen.

Maar nog steeds vormen De Groote Peel, Mariapeel en Deurnsche Peel, samen de Peelvenen genoemd, unieke hoogveengebieden. De Peelvenen zijn door de EU aangewezen als  zeer waardevolle natuurgebieden, met de verplichting om deze te behouden en te beschermen voor de toekomst. Met subsidiegelden vanuit de EU (LIFE+ programma) worden in zowel de Groote Peel als in de Mariapeel grootschalige werkzaamheden uitgevoerd. Het doel is om het watersysteem in het natuurgebied aan te passen en daarmee het hoogveen weer vitaal te maken.

In haar lezing vertelt Mirjam Wouters, boswachter bij Staatsbosbeheer, over dit project: doel, aanpak en gewenste resultaten. Staatsbosbeheer werkt in dit project samen met veel verschillende partners.

Algemene informatie

vrijdag 29 december 2017 - 19:30
Locatie: 
Zoemhukske,
Kasteellaan 3
Horst aan de Maas
Nederland
Contactpersoon: 
Peter Hammer, tel. 077 3735037
Google Maps image