De Maasdorpen
Natuur in de Buurt
Op
woensdag11dec201919:30

Geschiedenis van de bossen in Horst

Lezing Piet Hoebers

Het bosbestand in de gemeente Horst aan de Maas is momenteel redelijk groot van omvang. Die bosrijkdom is in  het verleden wel eens véél groter, maar ook véél kleiner geweest. Dat laatste was bijvoorbeeld het geval na de laatste ijstijd: aanvankelijk was er een poolwoestijn die naderhand langzaam veranderde in een toendra waar sporadisch enig struikgewas  in voorkwam. Verdere klimaatsverbetering ging gepaard met de opkomst van bomen en na enige duizenden jaren was heel Noord-Limburg met een oerbos bedekt. De weinige mensen die toen in onze streken verschenen leidden een nomadisch leven. Het waren jagers en voedselverzamelaars die nauwelijks enige invloed op hun bosomgeving uitoefenden.

Dat werd anders toen  mensen zich in deze regio permanent vestigden. Voor hen was het bos een gebied voor het ontplooien van allerlei economische activiteiten én tegelijkertijd een voorraadschuur aan materialen die voor vele doeleinden gebruikt konden worden. Door de groei van de bevolking nam het onbelemmerde gebruik van het bos zodanig toe, dat er uiteindelijk geen bos meer over bleef.

In een power-point-presentatie licht Piet Hoebers de rol van, onder andere de overheid, die tot het ontstaan van deze houtarme situatie geleid heeft, nader toe. Verder zullen de vele vormen van bosgebruik en misbruik aan de orde komen waardoor de natuurlijke bossen achteruit gingen en tenslotte geheel verdwenen. Het duurde eeuwen voordat in deze toestand enige verandering kwam: pas in de eerste helft van de 19e eeuw kwamen in Horst de eerste initiatieven op gang om bossen aan te leggen. Dit waren eenzijdige productiebossen. Verreweg de meeste daarvan waren dennenbossen. Dit type bos is, tot op de dag van vandaag, het beeld van het bos in de gemeente Horst blijven bepalen.

Algemene informatie

woensdag 11 december 2019 - 19:30 tot 21:30
Locatie: 
't Zoemhukske
Kasteelstraat 3
5966 PG Horst aan de Maas
Nederland
Contactpersoon: 
Henny Grouls 077 3982971
Google Maps image