De Maasdorpen
Natuur in de Buurt
Op
zondag15dec201910:00

December-wandeling

Boshuizerbergen

De Boshuizerbergen is van oorsprong een stuifzandgebied met heide. Het ligt ruwweg tussen Venray, Oostrum en de Smakt. Het is nu een Natura 2000 gebied ter grootte van 278 ha en wordt voor het grootste deel beheerd door Het Limburgs Landschap.

De kern van het gebied wordt gevormd door jeneverbessenstruweel. De rest door later aangeplant bos. In 1931 zou het gebied in zijn geheel worden ontgonnen. Voor een klein deel is dat ook gebeurd maar het grootste deel is de ontginningsdans ontsprongen.

Het jeneverbessenstruweel is één van de grootste in Zuid Nederland. Er komen jeneverbessen voor met een leeftijd van ruim 100 jaar. Omdat in het stuifzandgebied enorme temperatuurschommelingen voorkomen tussen dag en nacht, vind je er planten die daar tegen bestand zijn: korstmossen.

December is het begin van de winter. De loofbomen zijn hun bladeren kwijt. Dan zien we hun silhouet afgetekend tegen de lucht. Hun knoppen zijn veel beter te zien. En vogels uit het hoge noorden zijn intussen aangekomen om hier hun kostje bijeen te scharrelen.

Algemene informatie

zondag 15 december 2019 - 10:00 tot 12:00
Locatie: 
P-plaats Maasheseweg in Venray (tegenover weg naar de Smakt)
Maasheseweg
51°33'26.6"N 6°0 Oostrum
Nederland
Contactpersoon: 
Informatie: Wim Philipsen 077 3982759
Google Maps image