De Maasdorpen
Natuur in de Buurt
Op
zondag18aug201910:00

Augustuswandeling in het Schuitwater

't Schuitwater in de late zomer

Het Schuitwater is een oude nevengeul van de huidige Maas. Daardoor stroomde vroeger een beek(je), nu stroomafwaarts alleen nog gevoed
door regen‐ en kwelwater. Ooit was die geul volledig dichtgegroeid en bevond zich onder het wateroppervlak laagveen.
Dat is enkele eeuwen geleden gewonnen en afgegraven vanaf schuiten.
Dat is een mogelijke verklaring van de naam ‘Schuitwater’.
Nu is het Schuitwater een open water en dat blijft open omdat de bevers er
ook hun acieviteiten ontplooien.
Ongeveer honderd jaar geleden is een statige laan van moeraseiken aangeplant.
Die laan moest leiden naar een theehuis dat echter nooit werd gebouwd.
Het gebied van de Swolgender Heide is een hoger gelegen heidegebied waar
vóór het jaar 1900 nog talrijke schapen werden gehoed. Nu is de voormalige
heide grotendeels bebost. Een onderdeel van de Swolgender Heide is de Pastoorswei: een schraal gebied waar bijzondere planten voorkomen. Denk daarbij aan het Muizenoortje en het Zandblauwtje.
Grotere dieren waarvan we de sporen kunnen tegenkomen zijn: Bever, Das en Ree.
De wandeling wordt midden augustus gemaakt; de late zomer dus. De groeispurt van de planten is voorbij. Hun zaden beginnen al ietsje te verkleuren.
Het Schuitwater en de Swolgender Heide zijn natuurlijk in elk seizoen mooi. Zeker ook in de late zomer.

Algemene informatie

zondag 18 augustus 2019 - 10:00 tot 12:00
Locatie: 
P-plaats Theetuin de Roode Vennen
Horsterweg 20
5872 CD Broekhuizen
Nederland
Google Maps image