De Maasdorpen
Beleid & Organisatie
Op
woensdag27feb201920:00

Algemene Ledenvergadering

Gevolgd door lezing over Vogelvriendelijke tuin door Henny Grouls

Algemene Ledenvergadering 2019 – IVN De Maasdorpen

Het bestuur van IVN De Maasdorpen nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering:
♦         Woensdag 27 februari 2019

         Zoemhukske, Kasteellaan 3 in Horst
         Aanvang: 20:00 uur
Circa 21:00 uur Lezing door Henny Grouls over vogelvriendelijke tuin


Op de algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en wordt gekeken naar het beoogde beleid in het lopende jaar.
Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststelling gecombineerd verslag van de algemene ledenvergaderingen van 28 februari en 28 maart 2018. Het verslag staat gepubliceerd in de Kwekker 2019-1 en op de website van IVN De Maasdorpen: 
  3. Jaarverslag 2018. Het jaarverslag staat vanaf 22 februari 2019 gepubliceerd op de website van IVN De Maasdorpen.
  4. Verantwoording financieel beleid 2018
  5. Verslag kascommissie 2018
  6. Benoeming kascommissie 2019
  7. Begroting 2019
  8. Huldiging leden i.v.m. 25 jarig lidmaatschap van het IVN
  9. Punten van de voorzitter
  10. Rondvraag

PAUZE

Circa 21:00 uur: Lezing Door Henny over de vogelvriendelijke tuinPimpelmees

Algemene informatie

woensdag 20 februari 2019 - 23:30