De Maasdorpen
Landschap
Op
zondag28jan201813:45

1e van de 4 Seizoenswandelingen in 't Sohr: Winter

Zondag 28 januari 2018 van 10:00 - 12:00 uur
Start: P-plaats visvijver, Lissevenweg Swolgen

Informatie: Bea Geurts tel. 077 3987323

Ook in 2018 organiseren we een reeks van vier seizoenswandelingen dit jaar in ‘t Sohr. Elke keer stellen we eenthema centraal; tijdens deze Winterwandeling kijken we vooral naar het landschap van ’t Sohr.

Dit gebied tussen Ooijen en Wanssum  is een oude Maasarm die in de 15e eeuw van de Maas werd afgesneden. Behalve voor de turfwinning en de houtproductie, is 't Sohr, net als vele andere drooggevallen Maasarmen, in gebruik geweest als extensief grasland.

Het gebied vervulde tot en met 1995 een cruciale functie in de afvoer van hoog water op de Maas. Na de hoge waterstanden en wateroverlast van 1993-1995, is besloten deze oude Maasarm met kades af te sluiten. Hierdoor ontstond  echter een flessenhals in de rivier en de aangelegde kades leidden tot opstuwing bij hoog water. Op basis van  nieuwe inzichten  is besloten  de oude arm weer zijn oorspronkelijke functie van nevengeul te geven. Bij hoogwater mag de oude arm weer water voeren en tijdens extreem droge perioden fungeert hij als waterberging. Het gebied wordt daarom ook  Klimaatbuffer genoemd.

De waterkundige ingrepen gingen en gaan samen met herstel en ontwikkeling van de natuur en het landschap. Zo is tussen Ooijen en Wanssum een bijzonder gebied ontstaan. Van oudsher heeft de rivier het landschap gevormd met oude stroomgeulen en terrassen. Het kleinschalige karakter, de landschappelijke waarde en de natuurlijke diversiteit ervan zijn in hoge mate bepaald door de  rivier. De oorspronkelijke waterhuishouding wordt nu weer leidend voor het gebied en zorgt daarmee  ook voor zijn oorspronkelijke dynamiek.

 

U bent van harte uitgenodigd mee te lopen met de IVN-gidsen op deze ‘landschaps-wandeling’ in ’t Sohr.

Houd er rekening mee dat de route  6 á 7 km is en dat, afhankelijk van het weer, het drassig kan zijn  in het gebied.

 

Algemene informatie

zondag 28 januari 2018 - 10:00 tot 12:00