Trekvogels in het Lauwersmeergebied Vogels

Trekvogels Lauwersmeer – hoe was het

De Lege Midden 25 oktober 2018

Koert Scholten

De tocht start weer bij Dokkumer Nieuwe Zijlen. Weliswaar met een gehavend team. Onderweg bij Blauforlaet een late Ooievaar. Veel afzeggingen (legitiem of niet: u mag het zeggen….). goudplevierToch wordt het een aardige groep omdat deelnemers van de jaarlijkse Lauwersmeer excursie van IVN lege Midden zich bij ons hebben aangesloten. Naast onze javonners is het totaal 14 deelnemers. We gaan eerst een stukje naar het Noorden om een met kruiden en zonnebloemen ingezaaid stuk land te bezoeken. Bekend is dat dit flink wat kan opleveren omdat de zaadjes er in overvloed zijn. Inderdaad: o.a. Groenling, Putter, Kneu, Vink en Keep. Verder vrij veel trek van Veldleeuwerik, Graspieper, Koperwiek en Zanglijster. Een luid roepende vogel trekt de aandacht van enkele deelnemers. Onze excursieleider denkt aan een Grote Kruisbek, maar zekerheid is er niet. Het daglijstje vordert al flink.       grote pieper

Hierna via de Kwelderweg naar Camping De Pomp. De gisteren gemelde Bladkoning laat zich niet zien of horen. Wel een drietal Appelvinken redelijk gezien. Ook hier veel Koperwieken,   Kramsvogels en Kepen.  Verder via de Van de Ploegweg, waar op een akker enkele honderden Goudplevieren foerageren. Koert ziet en hoort nog een Waterpieper.

Via Zoutkamp stop bij Jaap Deensgat. We zien een jagende onvolwassen Zeearend en later nog twee (of een dezelfde) bij de strekdam op de Vlinderbalg. Door het Zeearendgeweld zijn de eenden ver weg gevloegen. De gemelde Buffelkopeend is dan ook niet te vinden. Nog wel een vijftal Brilduikers. Kort horen we ook Baardmannetjes. Twee deelnemers horen een niet erg hoog overvliegende Grote Pieper. ( Tja, je moet bekend zijn met de roep, die veel lijkt op een hard en gerekt roepende Huismus). Maar goed, ook deze soort trekt momenteel door ons land, zij het in zeer klein aantal.

De tijd gaat snel. We stoppen nog even bij het Oude Robbengat, waar we 9 Kleine Zwanen zien.  Hierna haven Lauwersoog, waar het traditionele visje op ons wacht. We besluiten daarna om via de Bantpolder (ontzettend droog) naar Ezumakeeg-Noord te rijden. Ook hier een zandsteppe, maar met een smal watertje, waar meerdere steltlopers foerageren. We zien o.a. Bonte Strandloper, een Kemphaan, een Kleine Strandloper, enkele Watersnippen en een Goudplevier, naast Wintertalingen en 6 Witte Kwikstaarten. De Ezumakeeg – zuid is triest om te zien. Een grote droge vlakte, waar Goudknopjes (wel leuk) bloeien. Het is inmiddels over half vier. Enkele deelnemers moeten vroeg of niet te laat thuis zijn en we gaan terug naar Dokkumer Nieuwe Zijlen, waar we afscheid nemen.

De dagteller levert 71 soorten op. (U hoeft zich niet te schamen dat u enkele soorten heeft gemist …)

Ontdek meer over

Deel deze pagina