Lid worden van IVN De Lege Midden

Door middel van invullen en versturen van dit formulier wordt u lid, huisgenootlid of donateur van IVN De Lege Midden. Klik onderaan op indienen. Daarna krijgt u informatie over activiteiten en contributie.