Excursie verslagen

Hier vindt u de verslagen van alle excursies die sinds  2013 gehouden zijn.
Wij proberen altijd weer veel diversiteit hier in aan te brengen, dus voor elck wat wils. Wij organiseren jaarlijks 11 activiteiten die bestaan uit lezingen en excursies in de natuur van (zo veel mogelijk) Friesland.

130319 Bezoek Fûgelhelling
230219 Winterwandeling


130817_nachtvlinders.pdf
130917_wat_zijn_gallen.pdf
131023_paddenstoelen_wandeling.pdf
140215_winterwandeling_kiekenberg.pdf
140407_lezing_over_de_loop_van_de_boorn.pdf
140416_excursie_naar_de_boorn_-_koningsdiep.pdf
131120_herbarium_frisicum.pdf
140725_we_bestaan_25_jaar.pdf
140824_nachtvlinders.pdf
140923_noorderleegh_en_kweldercentrum.pdf
141015_paddenstoelen_wandeling.pdf
150321_stinzenplanten.pdf
150425_vogels_in_het_easterskar.pdf
150525_varen_op_de_linde.pdf
150625_imker_gerard_staats.pdf
150711_libellen_in_de_rottige_meente.pdf
150815_nachtvlinders_akkrum.pdf
151124_sterrenwacht_burgum.pdf
160228_winterwandeling_beetsterzwaag.pdf
160422_weidevogelboer_murk_nijdam.pdf
160709_vlinder_en_libellen_woldlakebos.pdf
160722_nachtvlinders_aldeboarn.pdf
160911_wat_leeft_er_op_het_wad.pdf
161022 Kijken naar trekvogels in de Lauwersmeer
170212 Wandeling in het Koepelbos - hoe was het
170311 Boomknoppenwandeling Rengerspark
170408 Stinsenplanten Jongemastate Raerd
170513 Weidevogelboer Murk Nijdam
170617 Varen in de Alde Feanen
170819 De Oevertuin in De Blesse
170916 Excursie Mossen
171121 spinnenlezing in Aldeboarn
180123 jaarvergadering en lezing over natuur in Nieuw Zeeland