Dagvlinders

2017 was redelijk vlinderjaar.  Het eerste half jaar van 2016 was natuurlijk slecht. Kou en veel regen doen de vlinderstand natuurlijk niet veel goed. Op de lange termijn bezien gaan drieëntwintig dagvlindersoorten in aantal achteruit. Vooruitgang is er bij vijftien soorten te bespeuren en tien soorten hebben stabiele populaties. Van drie vlindersoorten is de trend onzeker. De dagvlinders die op de Rode Lijst staan, presteren slechter dan de soorten die hier niet op staan. Wel is er de laatste tien jaar sprake van enig herstel bij de meest bedreigde soorten. Deze soort hoort tot de insecten en daarvan is bekend dat in 27 jaar het aantal met 76% (!) is afgenomen. Ik herinner me nog dat mijn ouders 4 vlinderstruiken langs hun tuin hadden staan en dan kwamen er kinderen (ik ook, 50 jaar terug) om gezamenlijk de vlinders te bekijken en te vangen in een potje. Als je dicht in de buurt van de struiken kwam, vlogen hele wolken vlinders omhoog. Dat zie je allang niet meer.