ANBI

Naam organisatie
- IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling De Lege Midden

RSIN- of fiscaalnummer:                       815775519
Nummer Kamer van Koophandel:      40005498

Correspondentieadres
Reinie Piersma
Gjaltema 26
9001 NB Grou
r.piersma25@upcmail.nl

Doelstelling
IVN De Lege Midden wil de natuur in al haar prachtige facetten onder de aandacht van mensen brengen en daardoor bijdragen aan de verwondering en het respect voor al het leven rondom ons. Verwondering: ja! Ondanks een strenge winter is er toch leven mogelijk, zie hier. Ook in de lente als de natuur weer tot leven komt en alles begint te bloeien en zoemen, dat is toch heerlijk, dat willen we delen:  Daarom is de IVN slogan onze lijfspreuk: ga met ons mee en beleef de natuur! Maar zeker ook respect, zodat mensen meer de natuur en levende wezens met rust laten en niets kapot maken.

Beleidsplan
IVN De Lege Midden wil zo toegankelijk mogelijk zijn voor het publiek. Informatie over de natuur en informatie over activiteiten van IVN De Lege Midden wordt verstrekt aan het publiek via deze website en via voor het publiek toegankelijke activiteiten en lezingen. De leden ontvangen daarnaast per kwartaal een door IVN De Lege Midden uitgegeven digitaal verenigingsblad.

Het bestuur vergadert 11 maal per jaar

Bestuursfuncties
- voorzitter (vacant)
- secretaris
- penningmeester (vacant)
- bestuurslid (2x)

IVN-afdelingen zijn door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Leden en donateurs die schenkingen doen aan een afdeling kunnen deze giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.
Lees hier waar een ANBI instelling aan dient te voldoen.

Het bestuur vergadert 11 maal per. In januari vindt elk jaar de algemene ledenvergadering plaats, waarin de jaarstukken en financiën  van het afgelopen jaar met de leden worden besproken.

Het bestuur werkt geheel op vrijwillige basis.
Zij krijgt alleen vergoeding voor de kosten die zij gemaakt hebben om het werk te kunnen doen. Maar dit bij hoge uitzondering. 
Telefoonkosten, vervoerskosten met eigen auto bij excursies, benzine kosten in het kader van voorlopen van excursies, etc. worden over het algemeen niet vergoed.

 

 

Financieel overzicht

 

Penningmeester was
2017 t/m 2022 Janke Snieder
2016 Peter Hoogduin
tot en met 2015 Hella Boon

 

eindjaarbalans 2019

Eindjaarbalans 2018
Eindjaarbalans 2017
Eindjaarbalans 2015
Eindjaarbalans 2014
Eindjaarbalans 2013