De Lege Midden
Vogels
Op
zaterdag12mei201816:00

Excursie naar Weidevogel Boer Murk

 

Een bezoek aan weidevogel boer Murk Nijdam is een bijzondere belevenis. Het is een bijzondere boer, niet alleen heeft ongeveer 42 ha van zijn land getransformeerd in een plas-dras gebied, maar ook omdat hij daar kijkhutten geplaatst heeft op ooghoogte van de vogels op het veld en plas. Hij weet ook nog eens veel over de weidevogels en kan er prachtig over vertellen. Je vindt hier niet alleen grutto’s (meer dan 100 paar), kieviten en tureluurs, maar ook kemphanen en veldleeuweriken. Hij maait pas na half juni, waardoor de kuikens ruim de tijd hebben om rustig en veilig op te groeien. Hij gebruikt ruige mest om zijn land te bemesten. Hierdoor groeit het gras langzaam en hoeft hij niet vroeg te maaien. Het grasland zit vol bloemen en kruiden. Dit trekt insecten die weer voedsel zijn voor de weidevogel kuikens. We hebben er zin in! Ga met ons mee en beleef de natuur!

Maximaal 20 deelnemers

Start: 10.00 uur

Locatie: Slachte 4, 8731 CJ Wommels

Carpoolen: 9.15 uur: vanaf P+R station Grou

Kosten: € 2,50 niet leden, IVN leden gratis

Info en opgave Avion Eizenga 0566 624884 of mail info.ivn@kpnpmail.nl.

 

Algemene informatie

zaterdag 12 mei 2018 - 10:00
Carpoolen 9.15 uur vanaf P+R Grou
Locatie: 
Slachte 4
8731 CJ Wommels
Nederland
Google Maps image