Reglementen

Via deze pagina kunt u het Huishoudelijk Reglement, zoals is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van IVN de Grutto Wijhe-Olst, op 20 maart 2013 te Wijhe, downloaden.
8131_huishoudelijk_reglement.pdf

Het document "In veilige handen", een notitie vastgesteld door
de Landelijke Raad van IVN, gaat over voorkómen van
seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag:
8131_in_veilige_handen.pdf