Olst-Wijhe
Vogels
vrijdag31jan2020

Vrijwilliger nestkastcontrole gezocht

Nestkastenonderzoek in bos De Gelder en het Freulebos

In het kader van het SOVON project Meetnet nestkaarten heeft Hennie Brem al meer dan 20 jaar in de periode van eind maart tot en met eind juni/begin juli, wekelijks, 26 nestkasten gevolgd in het bos van De Gelder en het Freule bos. Vanwege verhuizing naar een andere regio, wordt een nieuwe vrijwilliger gezocht om dit onderzoek over te nemen. Het kan alleen of door twee personen worden opgepakt. Met twee personen is het leuk om samen op pad te gaan en handig in verband met eventuele vakanties/ziekte tijdens het broedseizoen.

Het nestkast project richt zich speciaal op kleine zangvogels (in Wijhe: mezen, boomklevers, vliegenvangers) voor het verzamelen van gegevens voor de landelijke database om trends te signaleren in belangrijke broed paramaters, als broedsucces en legbegin, en voor het beantwoorden van wetenschappelijk vragen.

Het waarnemen kan door de weeks plaatsvinden, maar ook in het weekend. De voorkeur gaat uit naar een vast dagdeel in de week. Bij iedere wekelijkse ronde langs de 26 nestkasten worden de waarnemingen genoteerd op een nestkaart, of ingevoerd ter plekke middels de nestkaarten app. De nestkasten hangen op dusdanige hoogte dat je als volwassene, zonder trapje, in de kast kunt kijken.

Bij iedere ronde wordt genoteerd of er sprake is van nestbouw, aanwezige eieren en jongen. Maar ook in welk stadium de nestbouw is en hoe groot de jongen zijn. Ook kan het voorkomen dat een ouder vogel op het nest zit. Dan wordt dit genoteerd, en de vogel niet verstoord tijdens het broeden. Na het uitvliegen van de jongen wordt genoteerd, of er nog resterende eieren of dode jongen in het nest aanwezig zijn, waarna het nestmateriaal wordt verwijderd. In een laatste ronde wordt er nog in de leeg gemaakte kasten gekeken of er sprake is van een tweede broedpoging, wat meestal niet het geval is.

Begin april zijn het mezen en boomklevers, die gebruik maken van de nestkasten. Eind april komen de bonte vliegenvangers terug uit Afrika om gebruik te maken van de resterende lege kasten. Enkele kasten worden het gehele seizoen niet gebruikt, of na nestbouw of verstoring, verlaten. Een enkele keer wordt een nestkast beschadigd of verstoord door mensen, kinderen, een eekhoorn of een specht.

Voor ieder nieuw seizoen wordt gecontroleerd of de kasten nog in goede staat zijn. Soms moet een kast geheel vervangen worden. Of is alleen een nieuwe ophangplank of deksel nodig.

Voor het nestkasten onderzoek is toestemming gevraagd bij de beheerders van Onder de Gelder.

Als de gegevens niet wekelijks middels de app zijn ingevoerd, gebeurt dit na afloop van het seizoen middels digitale nestkaarten via de SOVON website.

Als u geïnteresseerd bent om dit onderzoek over te nemen,  graag contact opnemen met Hennie Brem, henn64@kpnmail.nl, tel. 0570-52 45 94 of mob. 06 – 55998659.