De Grutto Wijhe-Olst
Vogels
zondag08jan2017

Vogelzangcursussen Raalte en Zwolle

Vogelzangcursussen 2017   IVN - Raalte

Ook in het vroege voorjaar van 2017 willen wij weer de traditionele vogelzangcur­sus geven. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. Net als in voorgaande jaren worden belangstellenden in de gelegenheid gesteld om onder deskundige leiding van onze IVN-gidsen de natuur in te gaan en te leren hoe onze vogels zingen en zich gedragen.

De cursussen wor­den gehouden ge­durende 6 weken op de dinsdag- en vrijdagmorgen en beginnen altijd om 09.00 uur. De wan­delingen duren on­geveer 1½ uur.

De eerste cursusdag voor de dinsdaggroep begint op 14 maart 2017 en voor de vrijdaggroep op 17 maart 2017. Aantal deelnemers per groep maximaal 15 personen.

Eerst is er op maandagavond 6 maart 2017 een kennismakingavond met beide groepen en de gidsen in het Annahuis te Raalte, waar ook een prachtige natuurfilm zal worden vertoond door Joop Smit. ( Uiteraard over vogels ).

Na de 6 weken cursus, worden er nog 2 extra avonden georganiseerd voor beide groepen tegelijk en wel op dinsdag 25 april en op dinsdag 2 mei 2017, beide start om 19.00 uur.

De kosten bedragen €15,00 per persoon: IVN-leden betalen €7,50. Men kan zich van 2 januari t/m 24 februari 2017 opgeven bij:

Louis Slurink, E-mai l: louisslurink746@gmail.com                               Telefoon: 0572 392124. Vermeld daarbij wel welke dag uw voorkeur heeft.

Vogelcursus KNNV Zwolle 2017

In januari start opnieuw de basiscursus Vogels Kijken rond Zwolle o.l.v. Peter van Dam en tijdens excursies ondersteund door o.a. Hennie Bruggeman en Henk Selhorst. Nadat de cursus het afgelopen jaar plaats maakte voor een eerste vervolgcursus, beginnen we helemaal van voor af aan met de cursus voor beginners en de vogelaars die nog moeite hebben met het herkennen van veel soorten vogels in het vrije veld.

Gedurende tien cursusavonden en tien excursies verkennen we de ontwikkeling van de vogelwereld van de winter tot bijna in de zomer. Als de wintergasten vertrekken, laten allerlei blijvers hun voorjaarszang horen en arriveren zomergasten om bij ons een legsel jongen groot te brengen. Een ideale periode om zoveel mogelijk vogels te leren (her)kennen.

De avonden vinden altijd plaats op de dinsdagavond en duren van 19.45 tot 21.45 onder het genot van koffie of thee. Het bijbehorende cursusboek is geheel vernieuwd en voorzien van recent fotomateriaal. De kosten voor de cursus bedragen slechts 60 euro voor leden (van KNNV en IVN) en 75 euro voor niet-leden. Dit alles is natuurlijk exclusief de excursiekosten.

Data cursusavonden: 17 en 31 januari, 14 en 28 februari, 14 en 28 maart, 11 april, 9 en 23 mei en 13 juni. De excursiedata en – doelen worden nog afgestemd op de cursus. In ieder geval wordt op een zaterdag ons prachtige vogeleiland Schiermonnikoog bezocht.