De Grutto Wijhe-Olst
Duurzaamheid
vrijdag23sep2022

Schone rivieren een succes!

Zaterdag 17 september jl. is er door 10 vrijwilligers zwerfafval verzameld langs de IJsseloever vanaf de pont in Olst en dan in zuidelijke richting. Zo’n 3 km in een brede strook langs de IJssel is afgestruind op zoek naar aangespoelde en weggegooide troep. En met succes!

Jaap Bont, vrijwilliger als IJssel natuurgids van SBB heeft een inleiding gegeven over het ontstaan en het belang van de uiterwaarden. Hij noemde Nederland het dakgootje van west Europa.

Het weer zat ons erg mee en dat maakte het ook aangenaam bezig zijn. Het doel heeft uiteindelijk een groter effect op het milieu en denk maar eens aan al het afval dat ergens in onze zeeën drijft. De ROVA heeft het materiaal beschikbaar gesteld en maandag 19/09 zijn de zakken vuil opgehaald en het materiaal weer ingenomen. Trouwens ieder kan een zwerfvuil kit opvragen via de gemeente om zelf ook aan de slag te gaan.

Dank aan alle betrokkenen.

Oege Verhagen, IVN Olst-Wijhe