De Grutto Wijhe-Olst
Vogels
zondag15dec2019

GEZOCHT: Coördinator voor IVN-Werkgroep Roofvogels Olst-Wijhe

Wij zijn een werkgroep van enthousiaste vrijwilligers die het broedsucces van roofvogels in delen van onze gemeente in kaart brengen. Wegens het vertrek van onze huidige coördinator zoeken we iemand die de coördinatie van de werkgroep op zich neemt. Dit betekent het contact onderhouden tussen de leden onderling maar ook met andere betrokken natuur- en terrein beherende organisaties. Daarnaast het jaarlijkse werkoverleg organiseert, werkgroep leden ondersteunt bij de digitale gegevens verwerking en de publiciteit naar buiten verzorgt. Van de nieuwe coördinator wordt niet verwacht dat deze  mee het veld in gaat en een gebied inventariseert. Al kan dit natuurlijk altijd als iemand interesse en tijd heeft om dit werk te combineren.