De Grutto Wijhe-Olst
Landschap
vrijdag18mrt2022

Afscheid coördinator werkgroep landschapsonderhoud IVN Wijhe-Olst bij Kees en Gerja van de Streek in Herxen

Afgelopen zaterdag  12 maart heeft de Werkgroep Landschapsonderhoud van IVN Wijhe-Olst feestelijk afscheid genomen van Oege Verhagen als coördinator van de werkgroep landschapsonderhoud IVN. Tien jaar heeft hij deze functie zeer adequaat ingevuld. Door zijn inzet is de groep uitgegroeid tot een vaste kern van rond de 20 personen die met veel plezier en hechte samenwerking 6 keer per jaar wilgen knot. Voorafgaand heeft de ploeg van 27 personen op deze fantastische plek laten zien wat het waard is. Ze gingen er volop tegenaan om de flink lange takken er af te zagen: allemaal handwerk en veiligheid staat voorop. Ook worden de lange takken in mooie oppers opgestapeld. Ook werd er een takkenril verder aangelegd van de wat lichtere takken. In de pauze werden ze getrakteerd op zelfgebakken appelcake en saucijzenbroodjes, in een schuur dichtbij de mooi bruine koeien waarbij ook al 4 kalfjes waren. Lekker puur in de natuur. Ze kwamen al in de stemming door het zingen van “het knotlied”, jaren geleden op voorstel van Oege ontstaan, onder de bezielende accordeonbegeleiding van Willum Blom. Het weer hielp zeker ook mee. Na de pauze ging de ploeg wederom aan de slag, een groep oude wilgen moest vandaag af (geen probleem) en daarna ging de voltallige ploeg verder met een mooie rij wat kleinere wilgen. Tussendoor namen enkelen nog een kijkje vanaf de dijk over de IJssel.

Moe maar voldaan waren er eerst de broodjes en 2 soorten soep en werd het tijd voor het afscheid van Oege. Alle lof werd verwoord in een afscheidslied, zang en accordeon. Een speech waarin de inzet, variërend van contact leggen met boeren en landeigenaren om gerichte afspraken te maken over de te knotten wilgen, contact onderhouden om de vaste ploeg te informeren tot artikeltjes in de plaatselijke krant voor eventuele nieuwe belangstellenden. Het summum is wel dat er in zijn tijd een veiligheidsprotocol is opgesteld dat ook door andere IVN verenigingen gebruikt wordt. Als dank voor zijn werk werd hem een mooie waardecheque uitgereikt. Ook laat hij de groep niet zonder coördinator achter, in de persoon van Keimpe de Jonge heeft hij een waardige opvolger gevonden. Ook het bestuur is hem hier heel dankbaar voor.

 

De werkgroep werkt met handgereedschap zoals zagen, bijlen en takkenscharen, dat geleverd wordt door Stichting Landschap Overijssel. Er wordt gewerkt naar de richtlijnen van de ARBO wet, waardoor veiligheid vooropstaat. Er wordt van oktober tot en met maart op 6 zaterdagen gewerkt vanaf half negen tot half twee uit en thuis, door zowel vrouwen als mannen, zowel jongeren als ouderen. Het werken in de vrije natuur is zeer prettig. Koffie en lunch worden verzorgd door de landeigenaar. Stevig schoeisel of laarzen en ( oude) werkkleding worden dringend geadviseerd.
De onderlinge sfeer is bijzonder plezierig en die gezelligheid is het derde belangrijke element - naast landschap en natuur- voor deelname door de vrijwilligers.
Het moet al erg slecht weer zijn, wil een werkzaterdag niet doorgaan.

Meer informatie bij: Keimpe de Jonge coördinator werkgroep: landschapsonderhoud@ivn-wijhe-olst.nl