Opleiding IVN Natuurgids van start

De opleiding tot IVN Natuurgids start 8 november 2022 en duurt 1,5 jaar.
Gedurende deze anderhalf jaar zijn er 35 lesavonden op dinsdagavond en 20 excursies op zaterdagochtend. De opleiding is intensief, je moet er echt tijd voor vrij maken. Reken op gemiddeld 5 uur per week.

Doel opleiding en kern van de inhoud

Doel van de opleiding is mensen tot actieve en bekwame natuurgidsen op te leiden. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van algemene kennis en inzicht over natuur, educatie en duurzaamheid. Daarnaast gaat het om het ontwikkelen van vaardigheden, leren toepassen van werkvormen, om excursies te leren geven. En om samen te leren werken en activiteiten te organiseren.  
In de opleiding komen, na een algemene introductie, de volgende thema’s aan de orde: - planten en bodem, -dieren, -ecologie en ecosystemen, -landschap en gidsvaardigheden.

Opdrachten, stage en onderzoek

Wekelijks heb je een paar uur nodig om het cursusmateriaal je eigen te maken en je voor te bereiden op bijvoorbeeld oefenexcursies. Je loopt stage bij een IVN werkgroep. Samen met andere cursisten voer je tijdens de opleiding een groot onderzoeksproject uit. Hiermee laat je zien wat je hebt geleerd en hoe je deze kennis  toepast. Tijdens het project krijg je begeleiding van ervaren en deskundige IVN begeleiders. Zij ondersteunen je bij het uitvoeren van het project. Daarnaast maak je een educatieve opdracht.

Wie kan meedoen?

Iedereen die enthousiast is over de natuur in de eigen omgeving kan aan de opleiding meedoen. Heb je al een uitgebreide natuurkennis dan is dat mooi meegenomen, maar het is niet vereist.
Wél verwachten wij dat je na de cursus actief wordt binnen het IVN. Wat is er mooier dan je kennis en enthousiasme over te dragen aan anderen?

Kosten

De bijdrage aan de opleidingskosten is voor de gehele opleiding € 325.

Waar?

De lessen vinden plaats in Soest. De excursies zijn meestal in natuurgebieden in de buurt.
Wil je meer weten over de opleiding, stuur dan een email naar cursussen@ivn-eemland.nl.
De opleiding wordt door IVN Eemland en IVN De Bilt e.o. gegeven.

Informatieavonden

Bilthoven dinsdag 6 september 20.00 - 21.30 uur Theresiaschool, Gregoriuslaan 4 
Meer info
Eemnes woensdag 14 september 20.00 - 21.30 uur De Schoter, Wakkerendijk 60
Meer info 
Soest donderdag 29 september 20.00 - 21.30 uur Vogelenzangzaal, Molenstraat 8d

Meer info

Aanmelden voor de informatieavonden met vermelding van datum, is nodig vanwege de voorbereidingen. Dit kan door een email te sturen naar cursussen@ivn-eemland.nl