De Bilt e.o.
Overig
dinsdag22sep2020

In memoriam Marijke Schets 1939-2020

Donderdag 10 september is Marijke Schets op 80-jarige leeftijd overleden. Complicaties bij een heupoperatie hebben uiteindelijk tot haar levenseinde geleid.  

Als docent biologie was ze jarenlang werkzaam voor de scholengemeenschap Schoonoord. Voor IVN De Bilt e.o. was Marijke decennialang het boegbeeld. Door haar fenomenale natuur(historische)kennis was ze voor velen kennisbank en vraagbaak. In het enkele geval dat ze iets niet precies meer wist, raadpleegde zij haar gigantische bibliotheek aan boeken, stencils en handgeschreven notities.

Naast haar rol voor het IVN als lopende encyclopedie, heeft Marijke meerdere generaties aan Natuurgidsen opgeleid als hoofddocent, en was ze samen met Patrick Greeven het kloppend hart voor de werkgroep Natuur&Milieu. 

Marijke was een innemend persoon met ‘een rafelrandje’. Zo nam ze vaak geen blad voor de mond en had een enorm gevoel voor toch ietwat zwartgallige humor. Marijke was een strijdster in de frontlinie voor de natuur die weerloos en van waarde is. 

Ze leefde ook naar die waarden en normen. Haar huis en tuin waren daar een aardig voorbeeld van.  Marijke streefde ernaar haar habitat zoveel als kon onderdeel te laten zijn van het biotoop. Zo min mogelijk storen en ingrijpen, was haar devies. Een concessie die ze uiteindelijk moest doen, betrof de muizen (liefkozend door haar ook wel ‘die rotzakken’ genoemd), die de woon-, slaapkamer en keuken met haar deelden. Het werd een plaag. En tegen haar zin werden de muizen verbannen naar de bijkeuken als gedoog- en trippelzone. De bijkeukendeur naar buiten hield ze echter wel op het haakje zodat behalve bezoek, ook de muizen vrijelijk de bijkeuken in en uit konden komen. Omdat Marijke oude broden en appels voor ze klaarlegde was er een druk muizenverkeer van buiten naar binnen.

Het hele jaar door werden diverse voedertafels van brood, zaad en vruchten voorzien. Slakken werden niet geweerd, maar gelokt met sla. En ook de zilvervisjes in haar bibliotheek werden door haar gekoesterd. Ja, het liefst was ze deel van de natuurprocessen die ze zo scherp, met humor en met invoelingsvermogen observeerde. Of het nu een plant, dier, mos of haar geliefde paddenstoelen betrof. 

Het frustreerde haar dat ze steeds minder kon. Hartproblemen en onwelwillende gewrichten speelde haar parten. Naast haar directe familie, zijn veel IVN-gedienden en ook vrienden van Marijke, zoals Nellie en Bas van Nooten en Patrick Greeven en zijn partner Beatrijs, haar in die laatste fase van veel steun geweest.

Met Marijke verliezen we veel, maar haar Sprokkels en andere schrijfsels over wat leeft, groeit en altijd weer boeit, hebben we bewaard. Wie weet dat die verzameling ooit nog eens zal worden uitgegeven.

We wensen de naaste familie en haar vrienden sterkte toe. Sterkte die ze ook nodig zullen hebben voor het uitzoeken en sorteren van Marijkes ongelooflijk rijke (analoge) archief. Met behoud van bevattende zilvervisjes en schimmelcultures.

IVN De Bilt e.o  - Jaap Milius