Beukenburg / De Leyen

De bossen, weilanden en akkerland van Beukenburg en De Leyen vormen samen een geheel. De Leyen ligt op de dekzanden van de Heuvelrug, Beukenburg ligt voor het grootste deel lager: op de overgang naar het veenweidegebied, waar het dunne laagje hoogveen lang geleden afgehaald is. Recentelijk is het gebied van de Familie Twiss Quarles van Ufford overgegaan naar het Utrechts Landschap die nu het beheer voeren.
Beukenlanen en beukenbos wisselen af met stukken naaldbos (productiebos), oude eiken en eikenhakhout, bij een uitgediepte water gang vind je een aantaloude lindes. Er heeft al eens een havik gebroed, je ziet er de buizerd, spechten en veel kleine zangvogels. De das, bunzing, ree, eekhoorn worden regelmatig waargenomen, en nu maar wachten op de boommarter.
De hoofdingang van het gebied is gelegen aan de Nieuwe Weteringseweg. Als u daar het gebied binnenloopt komt u allereerst op het 'notenbomenlaantje', de vroegere oprijlaan van het huis Beukenburg (afgebroken in 1920). Het water in het weiland behoorde tot de vijver voor het huis.

IVN-Natuurpad De Leyen - Een wandeling op de grens van zand en veen

Het pad, dat op 21 maart 2009 is geopend, voert door een afwisselend landschap. Perceeltjes naald- en loofbomen worden doorsneden door fraaie beuken- en eikenlanen en stuifwallen. Op het westelijk deel van de route hebben we uitzicht over de weilanden die op voormalige veengronden liggen.
De wandeling begint en eindigt op dagrecreatieterrein De Leyen in Bilthoven, te bereiken per auto via de Nieuwe Weteringseweg (N 234) of  te voet / met de fiets via de Dwarsweg (het verlengde van de Jan Steenlaan). De route is ongeveer 3,5 km lang en wordt bewegwijzerd door houten paaltjes met een rode kop.

Routebeschrijving 

De route is hier te downloaden. Er is ook een gidsje met uitgebreide informatie over het gebied, een routebeschrijving en een kaartje beschikbaar. Het is te koop bij de kiosk op dagrecreatieterrein De Leyen. Het gidsje is ook te bestellen via Info@ivndebilt.nl

Interessante websites over Beukenburg / De Leyen:

De locatie van Beukenburg: