De Bilt e.o.
Overig
Op
zaterdag18mrt201714:00

Algemene ledenvergadering 2017

Het bestuur van IVN De Bilt e.o. nodigt alle leden en donateurs uit voor de
Algemene Ledenvergadering 2017.

 

PROGRAMMA

Algemene Ledenvergadering (14.00-15.15 uur)

Agenda

01.    Opening

02.    Mededelingen en ingekomen stukken

03.    Notulen van de ALV van 12 maart 2016

04.    Jaarverslag van het bestuur over 2016

05.    Jaarverslagen van de werkgroepen 2016

06.    Financieel jaarverslag 2016, begroting voor 2017 en kascontrole-commissie

07.    Bestuursverkiezingen. Zie ook oproep hieronder.

08.    50 jarig jubileum in 2018

09.    Rondvraag

10.   Sluiting van de vergadering

 

Wandeling over Beerschoten (15.30-16.15 uur)

Drankje (16.15-17.00 uur)

Toelichting
Het financieel overzicht is op de vergadering beschikbaar.

Dringende oproep kandidaat bestuursleden
Twee van de huidige bestuursleden zullen op de vergadering terugtreden uit het bestuur. Roel Maas-Bakker wil na bijna 20 jaar in het bestuur te hebben gezeten, zijn aandacht gaan verleggen naar andere activiteiten binnen de vereniging. Daarnaast stopt Richard Tukker als penningmeester en bestuurslid. Dit zou betekenen dat er dan een drie-mans bestuur overblijft, een onwenselijke situatie. Voor de continuïteit van de vereniging dienen er dus mensen op te staan die zich beschikbaar stellen voor een bestuurstaak. Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich opgeven bij 
Roel Maas-Bakker (tel. 030-2721611 of e-mail: secretariaat@ivndebilt.nl), of tijdens de vergadering.

Algemene informatie

zaterdag 18 maart 2017 - 14:00
Locatie: 
Paviljoen Beerschoten
De Holle Bilt 6
De Bilt
Nederland
Google Maps image