Zoek je een natuurlijke uitdaging? Bestuursleden gezocht voor IVN Cranendonck!

Zoek je een natuurlijke uitdaging? Bestuursleden gezocht voor IVN Cranendonck!

Cranendonck 1 april 2022

IVN Cranendonck is een actieve natuurvereniging die zich bezig houdt met slootjesdagen, vlindermiddagen, vogelwandelingen, blote voetenpad, belevingstuin, vogelwandelingen, vogelkasten (meer dan 200 in totaal) natuurgidsen voor de basisscholen, snertwandelingen enz. enz.

Deze activiteiten worden georganiseerd door een bestuur van 3 personen en zo’n 9 coördinatoren die de werkgroepen begeleiden. In totaal zijn er 120 actieve leden en daarvan zijn 60-70 mensen actief als vrijwilliger. De huidige  bestuursleden zijn voorbij hun officiele periode dat ze bestuurslid mogen zijn, we zijn op zoek naar opvolging. De huidige bestuursleden, voorzitter, secretaris en penningmeester blijven actief binnen de vereniging en zullen het nieuwe bestuur inwerken en desgevraagd adviseren. 

Wat wordt er gevraagd van de nieuwe bestuursleden: één keer per maand is er een bestuursvergadering, één keer in de drie maanden is er een coördinatorenvergadering, waarin de activiteiten worden gepland en voorbereid daar waar  nodig. 

De voorzitter zit al deze vergaderingen voor en onderhoudt contact met het provinciaal overleg van de landelijke IVN. De penningmeester beheert de financiën die bestaan uit contributie van leden en donateurs en beheert de ledenlijst. De secretaris maakt de agenda’s van de vergaderingen en notuleert, houdt het archief bij en ontvangt de post. Het is niet veel werk maar vooral het behoud van deze actieve vereniging is natuurlijk hartstikke belangrijk.

Voelt u zich betrokken bij de natuur in Cranendonck en wilt u iets betekenen voor deze mooie vereniging, neem dan contact op met de secretaris. Dat kan door te klikken op de knop “direct reageren” of te bellen, zie daarvoor de contactgegevens.

Tegenprestatie

Je komt in een hele actieve vereniging terecht, een goed lopende organisatie. Het behoudt van de natuur in Cranendonck staat voorop. 

Deel deze pagina