Cranendonck
Vogels
maandag15mei2017

Vogelcursus 2016 - 2017: een terugblik

Daags voor Moederdag is de vogelcursus voor beginners om 08:00 uur afgesloten met een wandeling over de Gastelse heide. Alhoewel het weer uitstekend mee werkte, waren de ontluikende blaadjes soms wat spelbreker om vogels te blijven volgen.

Na een inleidende toespraak door Wil Beeren lopen we de hei op, alwaar we meteen door de Geelgors worden verwelkomt.

geelgors

De vogel zat in het zonnetje zitten en bleef zich voor de groep vogel geïnteresseerden verplaatsen. De roodborst tapuit nam de bewaking van de groep wandelaars over.

De veldleeuwerik liet het hoogste lied horen wat aardig opging in de symfonie van andere vogel geluiden. Op de grond zat een kwikstaart en bleef de groep aardig bekijken.

kwikstaart

De boompieper is gezien en meer gehoord. Een vink liet schalks zijn slag horen maar verstopte zich steeds in het gebladerte.

Boomklevers en of boomkruipers heb ik niet gehoord, wel boompiepers en wat grasmussen met een schrapend gezang.

Het geluid van de staartmees hoorde we wel, maar de groep verstopte zich in de houtwal.

Bij een poel bleven de kikkers kwaken en in de verte was een koekoek bezig zijn simpele lied ten gehore te brengen.

fitis

De fitis liet zich horen en zien. Het beestje ging er gewoon voor zitten om gefotografeerd te worden. In de buurt van de schaapskooi was een pimpelmees zijn en haar jongen aan het voeren terwijl de beginnersgroep kon genieten van het aanvoeren van nest materiaal door de Blauwborst. De vogel bleef geduldig op een nog kale tak zitten om zich door ons te laten bekijken. Of was hij wellicht bang dat we zijn nest zouden ontdekken. Dat laatste blijkt voor ons onwaarschijnlijk. De begroeiing was terplekke meer dan 50 cm hoog en meters van ons vandaan. Hij liet zich nog een keer heel uitdrukkelijk zien doch te kort om een foto te maken.

Op de terugweg naar het beginpunt van de wandeling ontdekten Harrie Hegge de Tapuit. Het vogeltje deed nauwelijks z’n best om zich te verstoppen achter wat hoger gras. Op ons gedachte verzoek ging hij even later zelfs open en bloot op het afgevreten gras zitten zodat zijn bescheiden uiterlijk geheel te zien was.

Tegen 11:00 uur wordt de vogelcursus voor beginners afgesloten met een kop meegebrachte koffie en wat lekkere koeken. Na gezellig nakeuvelen wordt ons beloofd dat we als eerste benaderd worden , wanneer een vervolgcursus wordt georganiseerd.

Iedereen dankt de lesgevers, Wil Beeren en Wiel Zentjens en vergeet daarbij Harrie Heggen van de vogelwerkgroep niet voor de ondersteuning. Het is en blijft een mooi begin om vogels te leren kennen. Hartelijk dank voor de organisatie.

Jan Migchels