Cranendonck
Landschap
maandag14mrt2022

Natuurcursus Heide in Cranendonck

In 2020 hebben we deze cursus aangekondigd en hebben een groot aantal mensen zich aangemeld. Door corona is deze cursus in 2020 en in 2021 niet door kunnen gaan. Nu in 2022 (hopelijk) wel. Vrijwel alle mensen die zich destijds hebben aangemeld willen nog steeds graag mee doen. Dat betekent dat we met zo’n 20 personen aan deze cursus starten. Hierdoor kunnen zich helaas geen nieuwe mensen aanmelden.

In deze cursus komen aan de orde:

  • Het heidelandschap in Cranendonck vroeger en nu
  • De flora en fauna op de heide met nadruk op insecten en hun relaties met planten
  • Het heidebeheer waarbij begrazing heel belangrijk is en de effecten hiervan
  • Vogels op de heide

De cursus bestaat uit 3 lessen en 3 excursies in de perioden april, juni en augustus.

Voor meer info: Wiel Zentjens, w.zentjens@chello.nl