Cranendonck
Natuur in de Buurt
dinsdag15sep2020

Heidebelevenis september

Graafwespen.

Nu de heide bijna is uitgebloeid, neemt ook het insectenleven op de heide af. Toch kun je nog tal van sporen van insecten zien. Dat blijkt wel als je zandpaden, stuifzanden en steilrandjes bekijkt. Je ziet dan nog volop nestgangen gemaakt door graafwespen of graafbijen. Graafwespen vangen dierlijk voedsel voor hun nageslacht en bergen hun prooien op in die nestgangen en leggen dan een eitje op de prooi. Op dit moment zie je b.v. nog bijenwolven die honingbijen vangen, snuittordoders die snuitkevertjes vangen terwijl vliegendoders hun naam eer aan doen door vliegen te vangen. Mooi om te zien als zij met een prooi bij hun nest arriveren. Deze wespensoorten behoren tot de graafwespen, zij zijnveelal gespecialiseerd in het graven van ondergrondse nesten en dat doen ze vaak met aangepaste poten die gemaakt zijn om snel te kunnen graven. De harkwesp (foto) is daar een mooi voorbeeld van en zijn naam is ook vernoemd naar haar poten waarmee ze al harkend kan graven. Of zoals JP Thijsse in 1901 zei: ‘haar voorpooten draaiden om elkaar, net als de duimen van een oude dame, zij lag dan heelemaal voorover; je zoudt zeggen op haar ellebogen’.