Bewustwordingscampagne invasieve exoten Biodiversiteit

Bewustwordingscampagne invasieve exoten

Cranendonck 14 september 2022

Beste ivn leden.

 

Casper Hamers van de gemeente Cranendonck heeft het ivn benaderd met onderstaande vragen en verzoeken.

Op zaterdag 17 september organiseert de gemeente een informatie bijeenkomst .

Hier is ook Jos Hendriks bij aanwezig.

Indien een van jullie positief in deze kwestie staat laat dit dan weten aan mij (j.vnvelthoven@chello.nl) of aan Casper (c.hamers@cranendonck.nl).

 

Bericht Casper

Samen met twee andere gemeenten (Heeze-Leende en Valkenswaard) gaat de gemeente Cranendonck een bewustwordingcampagne lanceren om inwoners en terreinbeherende organisaties te informeren over de problematiek omtrent invasieve exoten. Hiervoor heeft IDVerde, een adviesbureau dat vaker met onze gemeenten heeft samengewerkt, een projectplan opgesteld en provinciale subsidie ontvangen om dit traject te begeleiden. Het traject richt zich op de volgende exoten (op aangeven van de provincie):

  1. Aziatische Duizendknoop
  2. Fluweelboom
  3. Hemelboom
  4. Trosbosbes
  5. Reuzenbalsemien
  6. Reuzenberenklauw
  7. Zijdeplant

 

Hiervan is Duizendknoop de meest urgente soort binnen de gemeente; van de andere soorten krijgen wij slechts sporadisch melding. Echter is bestrijding hiervan vaak zeer moeilijk, omdat er nog altijd geen sluitende manier is om Duizendknoop te doden/verwijderen. Vandaar dat we ook willen inzetten op bewustwording, zodat verdere verspreiding in ieder geval zoveel mogelijk beperkt blijft. Te vaak zien wij nog dat inwoners geen idee hebben wat Duizendknoop of wat ze hiermee moeten doen. Vanuit de projectgroep wordt een webpagina aangemaakt waar inwoners alle informatie kunnen vinden over de betreffende invasieve exoten. Via die website, die gekoppeld wordt aan de gemeentelijke website, kunnen de inwoners ook waarnemingen van exoten melden en mogelijk is er een kaart in te zien op welke plekken ze gesignaleerd zijn. Er zal een informatieflyer voor de 3 gemeentes worden ontwikkeld door de communicatieafdeling van de betrokken gemeenten.

 

Ook willen we op zaterdag 17 september een informatiemiddag organiseren in de gemeente Cranendonck waarbij mensen uit de eerste hand ervaring kunnen opdoen met Duizendknoop en andere invasieve exoten. Deze bijeenkomst is gepland in de middag en duurt ongeveer drie uur, en we willen, na een presentatie door IDVerde, ook langs wat groeihaarden van Duizendknoop kunnen lopen. Vanuit de gemeente zal Jos Hendriks hierbij aanwezig zijn. Tevens willen we de mensen dan enthousiast maken over een werkdag beheersing/bestrijding invasieve exoten. Onder begeleiding van een adviseur en gecertificeerd hovenier helpen de vrijwilligers dan mee om de duizendknoop te verwijderen en zorgvuldig te verzamelen en af te voeren. De vrijwilligers leren dan meer over de aanpak en risico’s van die aanpak en bestrijding.

 

Het zou mooi zijn als IVN’ers hier ook interesse in zouden hebben!

 

Graag zouden we natuurlijk ook vanuit het IVN een stukje feedback ontvangen over jullie ervaringen met de projectgroep en het communicatieproces, de voorlichtingsbijeenkomst en de werkdag zodat we verbeterkansen hebben voor onze visie op het invasieve exotenbeleid en beheer.

 

Zouden jullie eens willen nagaan welke mogelijkheden er zijn om de bijeenkomst bij het IVN te organiseren? Zijn er wellicht ook mensen bij het IVN die geïnteresseerd zijn in de bestrijding en beheersing van invasieve exoten en waarmee we ervaringen/informatie kunnen uitwisselen? Of zien jullie nog een andere rol voor jullie hierin weggelegd?

 

Ik hoor graag wat jullie hiervan vinden!

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Casper M. Hamers | Beleidsmedewerker Openbaar Groen

T: 0495 43 1231

E: c.hamers@cranendonck.nl

Ontdek meer over

Deel deze pagina