Afdelingsbestuur

Het bestuur van IVN afdeling Cranendonck bestaat uit:

Voorzitter:                      Annette van Raaij

Secretaris:                      Jan Migchels

Penningmeester:          Jos van Velthoven

Het bestuur vergadert 3* per jaar in aanwezigheid van de werkgroepcoördinatoren. In het voorjaar vindt de algemene ledenvergadering plaats, waarin de jaarstukken worden besproken.

IVN Cranendonck heeft de volgende werkgroepen:

  • Schoolgidsen Maarheeze                                   Maria Bles
  • Schoolgidsen Budel                                             Ria Rijkers
  • Vogelwerkgroep                                                   Harrie Hegge
  • Huis- en tuinwerkgroep                                      Toon van Seggelen
  • Wandelwerkgroep                                               Nel Meulman    
  • Craenkoerier                                                        Ilva van Bommel
  • Cursuswerkgroep                                                Maria Alders
  • Kroenekraan                                                         Pieter van der Stoep

De ledenadministratie wordt verzorgd door Jos van Velthoven, tel.:0495-593270 e-mail: j.vnvelthoven@chello.nl)

Onze website wordt beheerd door Jan Alders, tel. 0495-591973 e-mail janalders05@gmail.com)