Persbericht opleiding IVN-Landschapsgids 2020

IVN Natuureducatie


Regio Zuid-Limburg

 Opleiding IVN-landschapsgids

IVN District Limburg heeft een landelijk erkende IVN-opleiding samengesteld over het Zuid-Limburgs landschap, die nu voor de vierde keer wordt gegeven.

Deze uitgebreide en diepgravende opleiding leidt op tot IVN-landschapsgids en leert de deelnemers onder andere de effecten van geologische, ecologische, cultuurhistorische en sociaal geografische ontwikkelingen.

Als u van het Zuid-Limburgse landschap houdt, uw kennis wilt verrijken en die graag overdraagt aan anderen, dan is deze opleiding u op het lijf geschreven.

Een info-avond met meer informatie vond inmiddels plaats.

De IVN-opleiding start zaterdag 15 februari 2020, bestaat uit 10 modules (11 hele zaterdagen van 9.30 -16.00 uur verspreid over Zuid-Limburg) en loopt door tot en met november 2020.

De kosten voor IVN-ers bedraagt € 190,- of voor niet IVN-ers  € 240,- (inclusief IVN lidmaatschap).

Inschrijven voor de opleiding tot uiterlijk 1 dec. bij Tineke de Jong tel. 043-3521109 of per e-mail: tineke.de.jong@kpnplanet.nl (ook voor meer informatie).

Zie ook:

Flyer opleiding landschapsgids 2019-2020