Openbrief leden IVN Sittard-Geleen

Beste Natuurvrienden,

 

IVN Sittard-Geleen houdt op te bestaan. Dat vinden wij heel erg jammer. Met onze drie afdelingen konden wij de inwoners van Sittard-Geleen en omgeving betrekken bij natuur, milieu en landschap door onze wandelingen, cursus-sen, lezingen, werkgroepen etc. Daarnaast konden wij samen invloed uitoefenen op overheidsinstanties en organisaties die verantwoordelijk zijn voor onze lokale natuur en omgeving: Gemeente, Waterschap, Natuurmonumenten, Consortium Grensmaas.
Als lid of donateur van IVN Sittard-Geleen vindt U het  belangrijk dat er aandacht is voor het behoud van natuur, milieu en landschap in onze omgeving. Graag willen wij, IVN Munstergeleen en IVN Born-Land van Swentibold, dit doen en blijven doen voor de hele gemeente en omgeving. Uw steun en betrokkenheid kunnen wij daar heel goed bij gebruiken. Ook in de toekomst willen wij als IVN de groene organisatie zijn die de volwassenen en de jeugd in onze omgeving betrekt bij natuur en milieu. Onze
SittardGeleen foto1verenigingen zijn ook daadwerkelijk actief in de natuur door onderhoud aan knot-bomen en hoogstam-fruitbomen en in de heemtuin. Ook betrekken beide verenigingen de jeugd door begeleiding bij het boomplanten en maatschappelijke stages. Daarnaast is het van groot belang dat we repre-sentatief zijn en leden / donateurs hebben in héél onze gemeente, zodat SittardGeleen foto2we, met U als achterban, gestalte kunnen geven aan de algemene IVN-missie (vgl. in dit verband de inzet van IVN-ers bij de inventarisatie van monumentale bomen). Kortom, laat de natuur in uw omgeving niet in de steek en blijf u inzetten voor IVN. Word lid of donateur van IVN Munstergeleen of IVN Born-Land van Swentibold.  Kijk voor onze uitgebreide activiteiten-informatie op de website van onze  verenigingen en zet uw IVN lidmaatschap naar een van ons over !

Website: 
www.ivn.nl/afdeling/born-land-van-swentibold       
Info:        (E:
ivnborn.leden@gmail.com ; T: 046 8503751)

Website:  www.ivn.nl/afdeling/munstergeleen                          
Info:        (E:
b.j.j.m.bongers@home.nl ; T: 046 4522685/0648229041)

Onder de kop lid/donateur worden of contact kunt u zich in een paar stappen aanmelden bij deze verenigingen.  Aan u de keus.
U kunt ook vrijblijvend elke zondag tussen 11.00 en 16.00u (eind maart-eind september) of op werkochtenden (zaterdag en maandag, hele jaar door) eens een kijkje komen nemen in de Heemtuin van IVN Munstergeleen en elke dinsdag tussen 9.30 en 12.00 u bent u welkom in ‘de Gaard’ het home van IVN Born. (Naast het Kasteelpark in Born).  

Met vriendelijke groet en tot gauw,                                                            

IVN Born-Land van Swentibold en IVN Munstergeleen