Born - Land van Swentibold
Voor IVN leden
maandag21jun2021

Verzoek afgifte incassomachtiging

Indien u als lokaal lid of donateur bereid bent een incassomachtiging af te geven, zal onze penningmeester u erg dankbaar zijn. Het maakt de contributie- of donatie-inning voortaan een stuk eenvoudiger.

U vindt het in te vullen formulier hier en in het groene menu links op de homepage onder 'Incassomachtiging lokale leden en donateurs'