Born - Land van Swentibold
Duurzaamheid
maandag16dec2019

Van Mooder Maas naar Grensmaas naar Maasvallei

Visie op de inrichting en natuurontwikkeling van Nattenhoven tot Visserweert


U treft hier verderop een link aan naar deze visie, die is ontwikkeld door de

                  Werkgroep Nieuwe Grensmaasnatuur

Deze werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de aanliggende Maasdorpen, die ook grotendeels zitting hebben in de klankbordgroep Koeweide-Trierveld.
Door de werkgroep is contact gelegd en afgestemd met andere belangengroeperingen uit het gebied: het IVN Born-Born Land van Swentibold , een groep architecten die een workshop “Grensmaas Grevenbicht” hebben georganiseerd en de Dorpsraad Grevenbicht. Zij kunnen zich allen vinden in deze visie.
De werkgroep beschouwt de visie als een goed vertrekpunt om gezamenlijk met alle partijen tot een gedegen (natuurrijke) inrichting van het gehele gebied te komen.

De visie : Van Mooder Maas naar Grensmaas naar Maasvallei

Bijbehorend Inrichtingsplan Grensmaas Koeweide/Trierveld vervat in

Notitie Grensmaas Schipperskerk