Born - Land van Swentibold
Beleid & Organisatie
woensdag13mrt2019

Algemene Leden Vergadering donderdag 28 maart 2019 19.30 u.

Leden en donateurs zijn welkom in Harmoniezaal Concordia aan de Koestraat in Obbicht

De agenda vindt u op pagina 5 van ons afdelingsblad Bron6 Lente 2019

Op de agenda staat o.a. de vernieuwing van de huidige statuten.
Het landelijk IVN-bestuur heeft Nieuwe Statuten opgesteld die zijn aangepast aan de wetswijzigingen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd. Ook IVN Born-Land van Swentibold wil zijn statuten vernieuwen. U kunt de conceptstatuten van het landelijk IVN en onze oude statuten hier nalezen:

Statuten IVN Born Land van Swentibold

Concept Statuten

In de conceptstatuten wenst het bestuur een wijziging aan te brengen.
In artikel 11 lld 4 punt b staat dat het bestuur de toestemming van de ALV nodig heeft voor  ‘het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en/of geven van registergoederen.’
Het bestuur wenst hier door de notaris een aanvulling te laten formuleren en opnemen die kortstondige verhuur van registergoed, de Gaard of Bron 6 en de daarbij behorende grond, tot maximaal 72 uur mogelijk maakt, zonder dat daar toestemming van de ALV voor nodig is. Voorwaarden daarvoor worden/zijn vastgelegd in het Huishoudelijk regelement

De hiervoor geformuleerde wens van het bestuur maakt deel uit van de conceptstatuten waarvoor instemming van de leden gevraagd wordt tijdens de ALV.

Na de pauze met koffie en vlaai volgt een Presentatie door Sander van Wijngaarden over de elektronenmicroscoop.


Voor verdere informatie of vervoersproblemen bel Arno Duwel op
046 485 3003