Born - Land van Swentibold
IVN
zaterdag21dec2019

1926 Zef van Bilsen 2019

 

 

Zef

In memoriam Zef van Bilsen

 

Heel bijzonder, heel gewoon,

Gewoon een heel bijzonder mens…


Kort voor de Kerst is onze mentor en erelid Zef van Bilsen overleden. 
Hij had de respectabele leeftijd van 93 jaar bereikt.

Zijn leven was grotendeels gewijd aan zorg voor en educatie over de Natuur.

In 1967 was hij een van de oprichters van IVN Born-Land van Swentibold.

Als mentor was hij betrokken bij Natuurgidsen opleidingen van veel IVN afdelingen in heel Limburg.

Landelijke IVN bekendheid kreeg hij door het meeschrijven aan het nieuwe Natuurgidsen cursusboek.                      
Zijn grootste passie echter was het om zaterdags met de IVN jeugdgroep het bos in te trekken en ze interesse en verwondering over de natuur bij te brengen. Ook zijn binnenlessen waren bijzonder, met  steeds spannende proeven en ideeën om natuurfenomenen aanschouwelijk te maken.              Tot op hoge leeftijd was hij vitaal om voorop met een struingroep dwars door het bos te trekken. ‘Daar zijn de interessantste zaken te zien en te beleven’ was daarbij zijn motto.

Zoals in de natuurkringloop vastligt, is er aan alles een begin en een einde.

Beslist blijven ons de dierbare herinneringen aan de bijzondere mens die Zef absoluut was.


Arno Duwel,  voorzitter IVN Born Land van Swentibold


Zef foto 2