Born - Land van Swentibold
Amfibieën & reptielen
Op
zaterdag31aug201909:15

Natuuronderzoek in NP De Meinweg met speciale aandacht voor reptielen en amfibieën

Lezing en excursie Ton Lenders

Ton Lenders, groot kenner van reptielen en amfibieën en  het Nationaal Park de Meinweg, geeft achtereenvolgens een lezing over het natuuronderzoek en gidst een excursie in het gebied.
Na de zeer interessante lezing op 29 augustus, verlevendigd met prachtige foto's, volgt nog
de Excursie op zaterdag 31 augustus vanaf het verzamelpunt Manege Venhof, Venhof 2, 6075 NE Herkenbosch. Start 10.00 u.
Carpoolen kan vanaf de Gaard, Kasteelpark 36, 6121 XK, Born.
Vertrek 09.15 u.
Geschatte afstand en tijdsduur naar omstandigheden max. 10 km. en 3 uur. Goede wandelschoenen aangeraden. Het terrein is niet nat en dus zijn laarzen overbodig.


Het Nationaal Park de Meinweg is het enige NP in Nederland waarin veel structureel en meerjarig natuuronderzoek door vrijwilligers wordt gedaan. Tijdens de wandeling wordt stilgestaan bij een aantal onderzoeksprojecten die in 2019 in uitvoering zijn. Ter plekke wordt tekst en uitleg gegeven. We krijgen tevens een indruk van de verschillende biotopen die in het Meinweggebied aanwezig zijn. De enorme biodiversiteit van het gebied (circa 7.500 soorten) is met name aan de grote variatie van het landschap te danken. Naald- en loofbos wordt afgewisseld met droge en natte heideterreinen waarin meer dan honderd vennen en poelen liggen. De dalen van de Bosbeek en de Roode beek staan loodrecht op de terrassen die door tektoniek en insnijdingen van Maas en Rijn zijn ontstaan. Oude verlaten akkers zorgen voor een verrijking van de arme heide en zijn van essentieel belang voor het totale ecosysteem. Alle resultaten van het natuuronderzoek staan in dienst van het natuurbeheer. De beheerders, Staatsbosbeheer en de Gemeenten Roerdalen en Roermond,  maken van de verzamelde gegevens dankbaar gebruik. Hiervan zullen op diverse plekken voorbeelden worden gegeven.

Algemene informatie

zaterdag 31 augustus 2019 - 09:15
Locatie: 
IVN-home "De Gaard"
Kasteelpark 36
6121 XK `Born
Nederland
Contactpersoon: 
Arno Duwel 046 - 4853003
Google Maps image