Born - Land van Swentibold
Insecten
Op
donderdag22feb201820:00

Lezing over wilde bijen

Door de vele media-aandacht van de laatste tijd, zal het niemand zijn ontgaan dat het slecht gaat met onze insecten. Als belangrijke bestuivers staan bijen extra in de belangstelling. Daarbij wordt ook de rol van onze inheemse bijen steeds meer genoemd.
Maar hoe zien onze meer dan 350 wilde bijensoorten er eigenlijk uit en met welke bedreigingen hebben zij te kampen?
Deze lezing zal globaal laten zien hoe divers onze bijenfauna is. Aan de hand van hun levenscyclus en levensbehoeften wordt vervolgens toegelicht hoe onze bijen in relatie staan tot het landschap en wat wij kunnen doen om hun leefomgeving te deels te herstellen. Uiteraard is het voorkomen van bijen sterk verweven met bloeiende planten. Dat blijkt echter zeker niet de enige factor en vaak ook niet de belangrijkste.
Verder komt ook de betekenis van Limburg voor de Nederlandse bijenfauna aan bod. Door de meer zuidelijke ligging, het reliëf en de löss- en kalkbodems is Limburg rijker aan bijensoorten en is een aantal soorten min of meer karakteristiek voor onze provincie.Honingbij
De spreker, Ivo Raemakers, houdt zich sinds 1997 actief bezig met wilde bijen en is onder andere mede-auteur van het boek De Nederlandse bijen. Naast de bijenfaunistiek gaat zijn interesse minstens zoveel uit naar de ecologie en beheer ten behoeve van bijen. Wonend in Zuid-Limburg heeft hij regelmatig het voorrecht om zich vanuit zuiden nieuw vestigende bijensoorten als een van de eersten te observeren.

Wilt u meer weten over het wonderlijke leven van deze insecten kom dan naar deze lezing.
De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

 

Algemene informatie

donderdag 22 februari 2018 - 20:00
Locatie: 
IVN home "De Gaard"
Kasteelpark 36
Born
Nederland
Contactpersoon: 
Jan Biemans 046-4810475
Google Maps image