Born - Land van Swentibold
Landschap
Op
vrijdag11okt201920:00

Jaaroverleg Werkgroep Behoud Knotbomen Geïnteresseerden welkom

Briefhoofd IVN Born-Land van Swentibold

Aan alle leden van de Werkgroep  Behoud Knotbomen

Beste mensen,

Zoals eerder in het jaarprogramma was opgenomen, vindt onze jaarlijkse overlegavond (“de Knottersvergadering”) plaats op vrijdagavond 11 oktober a.s. om 20.00 uur.

De gebruikelijke agenda volgt binnenkort, echter zijn er min of meer bijzondere aandachtspunten die je nú al kunt noemen, dan kan dit eventueel al als agendapunt worden opgenomen.

Zijn je gegevens gewijzigd, geef dat dan s.v.p. meteen even aan mij door, bij voorkeur per e-mail.

Zonder tegenbericht ga ik ervan uit dat je als (actief) deelnemer van onze knot- en snoeigroep wilt blijven deelnemen. Uiteraard is niemand verplicht om aan elke activiteit deel te nemen, iedereen is en blijft daar vrij in.

Aanmelding c.q. afmelding op een e-mail wordt wel verwacht en op prijs gesteld, mede vanwege de planning en de catering.

Graag tot 11 oktober om 20.00 uur in Bron 6, ons IVN-verblijf in het bosgebied van “De Rollen”, circa 400 meter  achter het Amrâth-hotel/Esso tankstation.

Voor vragen e.d. kun je me altijd bellen of e-mailen.

Met vriendelijke groet,

Cas van Heugten

Coördinator Werkgroep Behoud Knotbomen
IVN Born - Land van Swentibold
Rijksweg Noord 214
6136 AE Sittard

T 046 – 452 88 99 (kantoor)
F 046 – 452 89 00
T 046 – 449 20 99 (privé)
M 06 – 51 35 62 31

E info@mrvanheugten.nl

Algemene informatie

vrijdag 11 oktober 2019 - 20:00
Locatie: 
Bron 6 ( Gelegen nabij Dierenbeschermingscentrum Limburg Langereweg 9 6121 SB Born)
Rollenweg 1
Born
Nederland
Google Maps image